Madli Zobel • 30. november 2003 kell 22:00

Juurdeehitus ja naabri huvid

Algatuseks soovitab Märtin järele mõelda, mida, kuidas ja millal ehitada soovite, sest esimene asi, mida juurdeehituse puhul taotlema hakatakse, ei pruugi sugugi pangalaen olla.

Esiteks peaks kohalikult omavalitsuselt taotlema projekteerimistingimused. Tallinnas on taotluse vorm olemas nii koduleheküljel kui ka paberkandjal saadaval teenindusbüroos. Täidetuna tuleb see linnavalitsusele ise kohale viia, lisaks ka koopia katastriplaanist. Sellele tuleks ise peale joonistada, kuhu juurdeehitust soovitakse.

Paberid vaatab üle piirkonna arhitekti assistent, miljööväärtuslikus piirkonnas (näiteks Nõmme ja Kadrioru eramute korral) ka linnaosa valitsus ja kultuuriväärtuste amet. Kui kõik on korras, saab projekteerimistingimused kätte kahe nädala jooksul. Seejärel saab otsida litsentseeritud arhitekti, kes teeb projekti.

Üksikelamu puhul detailplaneeringut vaja pole, pole tegelikult vaja ka suuremate elamute puhul, kui juurdeehitus pole suurem kui 1/3 majast. Kuid kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda detailplaneeringu koostamist. Detailplaneeringut on vaja ka juhul, kui juurdeehitusega tahetakse teha ühest majast kaks ehk eramust kahepereelamu.

Naabrite kooskõlastus peab olema, kui juurdeehitus ulatub neile lähemale, kui on selle krundi ehitusjoon ? tavaliselt 5 meetrit. Alati peab olema kooskõlastus tuletõrje- ja päästeametist, tervisekaitseametist ja kohalikust omavalitsusest, Tallinnas seega linnaosa valitsusest. Ning kaasomanikega, kui maja kuulub rohkem kui ühele isikule. Projekteerimistingimustes on vajadusel ette nähtud ka lisakooskõlastusi ? näiteks keskkonnaametiga.

Inimlike eksituste ja pahatahtlike eksituste vältimiseks käib projekteerimistingimusi paika panev spetsialist enamasti kohal ära. Nii on näha, et paberil midagi puudu pole.

Projekt tuleb viia Tallinnas asutusse aadressil Harju 13, seal on ehitusjärelevalveteenistuse ehituskontrolli osakond. Kui kõik on korras, peaks projekti kinnituse ja ehitusloa saama 21 päeva jooksul.

Märtin nendib, et enamasti helistavad inimesed nii sageli, et pärida, kaugel nende ehitusluba on, et saavad kohe teada, kui paberid aetud. Kuid võib ka juhtuda, et peab taas arhitekti poole pöörduma, sest mõne valdkonna spetsialist pikast ahelast, midapidi projekt ringkäiku teeb, projekti kõlblikuks ei tunnista.

Projekteerimistingimused ei maksa midagi, kuid kehtivad kaks aastat. Seega on põhimõtteliselt järelemõtlemisaega, mida nende tingimustega juba täpselt ehitada on võimalik.

Ehitustööde algus tuleb ehituskontrolli osakonda teatada siis, kui ehitusluba käes ja ehitamiseks läheb. Koos ehitamise algusajaga tuleb teatada ka peatöövõtja ja ehitusjärelevalve tegija. q

Hetkel kuum