Silva Männik • 8. märts 2004 kell 15:33

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate hinnangut eurole ülemineku kohta

Kaubanduskoda ja Eesti Pank ootavad ettevõtjatelt hinnangut eurode kasutuselevõtuks Eestis.

Saamaks paremat ettekujutust suuremate sularahakäitlejate ja euro sularaha kasutuselevõtu protsessis aktiivselt osalejate võimalikest eelistustest, pöördub Kaubanduskoda Eesti Panga palvel ettevõtjate poole kahe küsimusega:

Esiteks, milline kuu ajaperioodis juuni 2006 ? veebruar 2007 oleks parim sularaha vahetuse korraldamiseks? 'Kuna seni on kõik europiirkonna laienemised toimunud kalendriaasta esimesel päeval, siis tahaksime teada seda, kas Teie valdkonnas põhjustaks 1. jaanuaril toimuda võiv rahavahetus oluliselt suuremaid kulusid, kui mis tahes muul ajahetkel toimuv vahetus?' seisab koja pressiteates.

Teine küsimus on, et kas peetakse võimalikuks järsku üleminekut euro sularahale alates teatud ajahetkest või eelistaksite üleminekuperioodi (näiteks 1 nädal), mil kehtiksid paralleelselt nii euro kui kroon?

Eesti on mõne kuu pärast liitumas Euroopa Liiduga. Järgmiseks suuremaks sammuks lõimumisel Euroopa majandusega on liitumine Majandus- ja Rahaliiduga (EMU), mille viimases etapis tuleb igas liituvas riigis käibele ka euro sularaha. Tulenevalt EMUga liitumise erinevatest etappidest toimub see Eestis tõenäoliselt ajavahemikus 2006.a suvi kuni 2007.a talv. Täpsemat aega ei ole täna veel võimalik kindlalt öelda, kuna see sõltub Eesti võimest täita eurole üleminekuks vajalikud nõuded (eelkõige nn Maastrichti kriteeriumid) ja läbirääkimistest Euroopa institutsioonidega.

Vastused palutakse saata hiljemalt kolmapäevaks, 10. märtsiks, aadressile info1@koda.ee

Hetkel kuum