Andres Kärssin • 30. august 2004 kell 9:22

Energiaturu Inspektsioon ei kooskõlasta Eesti Energia põhivõrgu hinnataotlust

Energiaturu inspektsioon otsustas mitte kooskõlastada Eesti Energia struktuuriüksuse OÜ Põhivõrk poolt esitatud hinnataotlust.

Energiaturu inspektsioon teatas, et ei kooskõlasta põhivõrgu poolt esitatud võrguteenuste hindu, kuna on seisukohal, et Eesti Energia põhivõrgul on võimalik hoida aastas kokku kulusid 156 miljoni krooni ulatuses.

Kokkuhoiuvõimalust näeb Energiaturu inspektsioon eelkõige ettevõtte tegevuskulude osas. Energiaturu inspektsioon ei saa nõustuda põhiseadmete haldamise ja süsteemi opereerimise kulude pakutud tasemega. Ettevõte saaks osta hooldus- ja remonttöid ning võimsuse reservide hoidmise teenust sisse senisest odavamalt, märkis inspektsioon oma teates.

'Ka pole põhivõrk otsinud ratsionaalsemaid lahendusi teenuste ostmiseks soodsama hinnaga, et seeläbi saavutada kulude kokkuhoidu,' seisab Energiaturu inspektsiooni otsuses.

Märkimisväärset kokkuhoiuvõimalust näeb regulaator ettevõtte püsikulude osas. Inspektsiooni hinnangul on võimalik vähendada näiteks palgakulude taset. Samuti ei saa regulaator nõustuda Eesti Energia põhivõrgu poolt pakutud kulumi arvestamispõhimõtetega. OÜ Põhivõrk arvestab oma vara elueaks lühema perioodi kui Energiaturu inspektsioon. Inspektsioon lähtub vara eluea arvestamisel Tallinna Tehnikaülikooli hinnangust, mille järgi on põhivõrgu käsutuses oleva vara jääkeluiga 16 aastat ja investeeringute ehk uue põhivara keskmine eluiga 40 aastat.

Energiaturu inspektsioon on seisukohal, et lisaks võimalusele hoida kokku kulusid 156 miljoni krooni ulatuses, on Eesti Energia põhivõrgul potentsiaali vähendada elektrikadusid 23 GWh võrra ehk rahaliselt 10,4 miljoni krooni ulatuses.

Energiaturu inspektsiooni tänane otsus puudutab ainult Eesti Energia põhivõrgu tegevust. Eesti Energia on esitanud kooskõlastamiseks ka uued elektrienergia jaotusvõrgu teenuse (OÜ Jaotusvõrk) ja müügi (AS Eesti Energia) hinnad. Eesti Energia ei ole esitanud taotlust elektrienergia tootmishinna kooskõlastamiseks ehk AS Narva Elektrijaamad tegevust puudutavas osas.

1. juulist 2003 kehtiva elektrituruseaduse kohaselt on energiaettevõtted kohustatud eristama põhivõrgu- ja jaotusvõrgu teenuse, elektrienergia tootmise ja müügi kulud, mis kokku moodustavad tarbijale müüdava elektrienergia hinna.

Vastavalt jõustunud elektrituruseadusele on Eesti Energia moodustanud eraldi äriühingud nii põhivõrgu- kui ka jaotusvõrguteenuse osutamiseks (vastavalt OÜ Põhivõrk ja OÜ Jaotusvõrk). Elektrienergia tootmine toimub eraldi äriühingus AS Narva Elektrijaamad.

27. veebruaril 2004 esitas Eesti Energia Energiaturu inspektsioonile taotluse nii põhi- kui ka jaotusvõrgu hindade ja ka elektrienergia müügihinna kooskõlastamiseks. Inspektsiooni otsused jaotusvõrgu teenuse ning elektrienergia müügihinna osas järgnevad lähiajal.

Hetkel kuum