Peresõbralikest tööandjatest

Alo Naelapea 26. märts 2008, 00:00

Umbes nädal tagasi diskuteerisid Valga Lihatööstuse endine omanik Helmut Paavel ja Ecoprinti omanik Juhan Peedimaa Äripäeva veergudel tööandja rolli üle töötaja töö ja pereelu ühildamisel ning pereürituste korraldamiseks mõeldud kulutuste otstarbekuse teemal tööandja jaoks.

Kui Peedimaa ettevõtte personalistrateegias oli paindlikel töövormidel ja pereüritustel oluline koht, siis Paaveli meelest ei tohiks ettevõtja õlgadele seada sotsiaalhoolekande või meelelahutaja funktsioone.

Mõni aeg tagasi valmis töö- ja pereelu ühildamist puudutav uurimus "Choices and Balance". Ligi kaks kolmandikku tööandjatest leidis, et töötaja töö ja pereelu ühildamine ei tohiks olla ainult töötaja probleem.

Iseseisvuse algusaastatega võrreldes on muutunud töö väärtus: inimeste materiaalse heaolu paranedes kasvab üha enam tööväliste tegevuste ja rollide tähtsus.

Samas ei pruugi igasugune paindlik ja perekeskne töökorraldus olla nii tööandjale kui ka -võtjale kasu(m)lik. Läbimõtlemata paindliku ja perekeskse töökorraldusega kaasneb hulk riske: häiritud meeskonnatöö, info liikumise probleemid, töötajate motivatsiooniprobleemid, paindliku tööta või pereta töötajate riivatud õiglustunne, võõrandumine kolleegidest ja organisatsioonist. Organisatsioonides, kus paindliku ja perekeskse töökorraldusega saavutati tööaja efektiivsem kasutamine, töömotivatsiooni ja produktiivsuse kasv, otsiti enne konkreetseid tegevusi vastuseid järgmistele küsimustele: mida me paindliku ja perekeskse töökorraldusega tahame saavutada? Kuidas sobituks paindlikkus ja perekesksus meie organisatsiooni väärtuste ja strateegiaga? Milline on meie organisatsiooni eripära? Kes on meie organisatsiooni töötajad? Millised oleksid paindliku ja perekeskse töökorralduse juurutamisega kaasnevad kulud ja oodatavad tulud? Kuidas hajutada riske?

Et saada selgemat ülevaadet peresõbralikkuse ja paindliku töökorralduse kasutegureist, oleks vaja põhjalikumat analüüsi. Praegu on vaid IBM hinnanud kodus töötamisega kaasnevat materiaalset kasu: kontserni kokkuhoid kinnisvarakuludelt on mitmeid kümneid miljoneid dollareid aastas.

Tööd ja pereelu vastandab kohati ka tööseadusandlus. Lapsehoolduspuhkuselt tööle naasmine ning vastutus ohutu töökeskkonna korraldamise eest kodutööl on vaid paar teemat, mis vajaksid paremat reguleerimist.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 17:26
Otsi:

Ava täpsem otsing