Riigi eelarvest 700 mln krooni ettevõtlusse

30. detsember 2008, 10:41

Äsja kiitis valitsus heaks arengukava
“Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” rakendusplaani aastateks 2009-2012, mille
tarvis makstakse riigi eelarvest tuleval aastal ligi 700 mln krooni.

Rakendusplaanis toodud tegevuste rahastamiseks kavandatakse 2009. aastal eelarvest reaalselt välja maksta vähemalt 695,8 miljonit krooni ning kohustusi üles võtta ligikaudu 828,3 miljoni krooni ulatuses. Tegevusi rahastatakse nii riigieelarvelistest vahenditest kuid valdaval määral Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Ekspordivõimekuse toetamiseks on 2009. aastal plaanis ettevõtetele välja töötada uudne toetus kesk- ja pikaajaliste eksporditehingute garanteerimiseks, millest on abi ettevõtete rahvusvahelistel turgudel tegutsemise eeliste tugevdamiseks. Selleks on planeeritud 2009. aastal 200 miljonit krooni. Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse arendamiseks on kokku arvestatud 310,5 miljonit krooni.

„Praegu on ettevõtetele suurimaid probleeme ligipääs finantsressurssidele, seda eelkõige seoses laenutingimuste oluliste karmistumisega,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ministeeriumi pressiteates. „Seetõttu on oluline luua ettevõtetele eri võimalusi ligipääsuks kapitalile ning suurendada lühiajaliste, kuid kiiret mõju avaldavate ekspordi- ja laenugarantiide mahtusid, samuti teatud tingimustel riiklikku abi laenude refinantseerimisel.“

Minister ütles, et pikemas perspektiivis jääb ettevõtluspoliitika keskseks teljeks arendustegevuse ja innovatsiooni ergutamine ning ettevõtlusaktiivsuse suurendamine. „Ehkki rakenduskava on plaan järgnevaks kolmeks aastaks, oleme jätkuvalt paindlikud ja vajadusel reageerime probleemidele koheselt,“ ütles Parts.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul pakutakse 2009. aastal tegutsevatele ettevõtetele ja ka uutele tulijatele väga lai menüü eri raskuspunktide ületamiseks.

Täna kinnitatud rakendusplaanis ongi varasemaga võrreldes suurendatud vahendite mahtu kahel tegevussuunal – Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse ja investeeringute toetamisel. Peamiselt on Euroopa Liidu vahenditest rahastamist toodud ettepoole järgmiste aastate arvel.

Investeeringute toetamise suunal rahastamist kiirendatakse, mistõttu on vahendeid tõstetud 2009. aastal ettepoole järgmiste aastate arvel. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu parandamiseks kapitalile on rakendusplaanis 2009. aastaks ette nähtud väljamakseid 100 miljonit krooni, ettevõtete investeeringute toetamiseks 141 miljonit krooni.

Aastateks 2009-2012 kavandatakse välja maksta kokku üle 2,03 miljardi krooni. Peamine osa tegevustest rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide kaasabil.

Ekspordi ja investeeringute toetusi saavad ettevõtted taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest ja sihtasutusest Kredex.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
30. December 2008, 11:47
Otsi:

Ava täpsem otsing