Indrek Kald • 20. mai 2010 kell 9:21

Valitsus: eelarve jõuab ülejääki nelja aasta pärast

Täna kiitis valitsus heaks riigi järgneva nelja aasta eelarvestrateegia, mille kohaselt jätkab Eesti konservatiivse eelarvepoliitikaga – perioodi lõpuks jõuab valitsussektori eelarve ülejääki ning alustatakse reservide taastamist.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul täidab Eesti eelarvestrateegia kohaselt jätkusuutlikult kõik Maastrichti kriteeriumid ka eeloleval neljal aastal. "Majanduskriisi õppetunnid kinnitavad konservatiivse eelarvepoliitika kriitilist tähtsust. Eestil tuleb taastada reserve ning struktuursed reformid ja kulude kokkuhoid peavad jätkuma," sõnas ta.

Riigi eelarvestrateegia perioodi vältel püsivad riigieelarve tulud stabiilsel tasemel, samas suureneb maksutulude osakaal eelarvetuludes tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast. Olulisi muudatusi võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga riigi kulude tasemes ei kavandata. Strateegia kohaselt jäävad riigi järgneva nelja aasta tegevuskulud senisele tasemele, samas kasvavad investeeringud, sotsiaaltoetuste eelarve ning EL toetuste abil ka tulevast majanduskasvu toetavad eraldised väljapoole riigisektorit.

Eelarvestrateegia on aluseks 2011. aasta riigieelarve koostamisel. Strateegia järgi ulatuvad investeeringud tuleval aastal üle 14 miljardi krooni, mis on läbi aegade suurim investeeringute maht riigieelarves.

2011. aasta riigieelarve seadust asutakse koostama alates mai lõpust. Siis saadetakse rahandusministri käskkirjaga kõigile ministeeriumidele ja põhiseaduslikele institutsioonidele eelarve menetlemise ajakava ning nõuded eelarveprojektidele. Hiljemalt juuni lõpuks esitavad ministeeriumid oma eelarvetaotlused rahandusministeeriumisse, kus neid juulis analüüsitakse ning valmistutakse eelarveläbirääkimisteks. Augustis ning septembris toimuvad läbirääkimised ning valitsuskabineti arutelud, valitsuses heakskiidetud eelarve saadetakse riigikogu menetlusse septembri lõpuks.

Riigi eelarvestrateegia eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Strateegias esitatakse eelarvepoliitilised põhimõtted, valitsuse prioriteedid, majandusolukorra analüüs ja majandusarengu prognoos, sealhulgas tulude prognoos ning muu finantsjuhtimiseks oluline informatsioon.

Strateegia uuendamise aluseks on rahandusministeeriumi 2010. aasta kevadine majandusprognoos, uuendatud konvergentsiprogramm 2010 ning haldus- ja valitsemisalade arengukavad. 

Riigi eelarvestrateegiaga saab alates tänase päeva lõpust tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel.

Vajadus riigi tulude ja kulude pikemaajaliseks planeerimiseks kerkis valitsuse eelarvepoliitika pikemaajalise jätkusuutlikkuse tagamiseks päevakorda üheksakümnendate aastate lõpul. Esimene riigi eelarvestrateegia-laadne dokument koostati 2000. aastal ning kaks aastat hiljem kehtestati riigieelarve seadusega strateegia iga-aastase koostamise kohustus. Riigieelarve seaduse kohaselt koostatakse eelarvestrateegia riigieelarve eelnõu alusena järgmise eelarveaasta ja sellele järgneva kolme eelarveaasta kohta ning selle kiidab valitsus rahandusministri ettepanekul heaks hiljemalt seitse kuud enne järgmise eelarveaasta algust.

Hetkel kuum