Silvia Kruusmaa • 21. september 2010 kell 9:42

Täna kirjutati alla Eesti-Läti laenuleping

Täna kirjutati Riias alla Eesti-Läti laenuleping ning Põhjamaade vaheline koostööleping.

Lätit esindas lepingute sõlmimisel rahandusminister Einars Repse, Eestit suursaadik Mati Vaarmann.

Valitsuse korraldusega võimaldatakse Lätile laenu kuni sada miljonit eurot, tähtajaga kuni 15 aastat, et tagada Läti majanduse stabiliseerimise programmi realiseerimine, teatas rahandusministeerium. Eesti antav laen on osa Põhjamaade 1,9 miljardi euro suurusest laenust, mis omakorda on osa ca 7,5 miljardi euro suurusest abipaketist, mida rahastavad IMF, Euroopa Komisjon, Maailmapank, EBRD, Tšehhi, Poola ja Põhjamaad – Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Eesti.

Põhjamaade laenuandjad sõlmivad Lätiga sarnastel tingimustel laenulepingud ning omavahelise koostöölepingu.

Tänavu mais-juunis toimunud IMFi vahehindamise käigus kinnitati Läti piisavat tegevust abiprogrammi tingimuste elluviimisel ja see võimaldab Lätile välja maksta kolmanda osamakse IMFi abist.

Läti on teada andnud, et loobub tõenäoliselt võimalusest võtta laenu üksikriikidelt ja piirdub potentsiaalse veel kasutamata miljardi euro asemel 400 miljoni euro laenamisega IMFilt, Maailmapangalt ja Euroopa Komisjonilt. Seega on Läti potentsiaalne vajadus kogu abiprogrammi mahu kasutamise järele vähenenud ning on tõenäoline, et Eesti laen Lätile ei realiseeru.

Kui Läti peaks siiski otsustama Eestilt laenu võtta, võib ta seda teha kuni 22. detsembrini 2011 ja seda kahes osas, pärast IMFi 7. ja 9. vahehindamist, mis kinnitavad majanduse stabiliseerimise programmi nõuetekohast täitmist. Laenu intressimääraks oleks kolme kuu Euribor + 2,75% aastas.

Rahandusministeerium lähtub laenu tagastamise võime hindamisel rahvusvahelise reitinguagentuuri Standard&Poors’i hinnangust. Standard&Poors tõstis käesoleva aasta veebruaris Läti krediidireitingu (BB) negatiivse väljavaate stabiilseks, kuna Läti on edukalt täitnud majanduse stabiliseerimise programmi tingimusi. Lätil on võimalik langetada eelarvepoliitilisi otsuseid ning tagada seeläbi võime täita võetava laenu tagasimaksmisega seotud kohustusi. 

Hetkel kuum