Silvia Kruusmaa • 18. oktoober 2011 kell 11:40

Ilves: Euroopa Liidu eelarve peab olema õiglane

President Toomas Hendrik Ilvese sõnul on Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina alati olnud solidaarne ja kokkulepitud reeglitest kinni pidanud ning Euroopa ühisturu ja vaba konkurentsi lähtealused peaks kehtima kõikides majandusharudes ja kõikide riikide puhul.

President Ilves külastas täna Euroopa Parlamenti ning arutas europarlamendi järgmise presidendi kandidaadi Martin Schulziga Euroopa Liidu järgmise eelarve ja sealhulgas põllumajandustoetustega seonduvat.

“Otsetoetuste süsteem ühises põllumajanduspoliitikas, mis tähendab kohati kuni kuuekordset taseme erinevust mõnede liikmesriikide vahel, ei ole jätkusuutlik ja moonutab Euroopa Liidu sisest konkurentsi,” märkis president Ilves.

Euroopa Komisjoni ettepaneku järgi tõuseksid Euroopa Liidu eelarves aastateks 2014 – 2020 põllumajanduse otsetoetused hektari kohta Eestile 117 eurolt 2013. aastal 158 euroni 2020. aastal. See tähendab, et eelarveperioodi lõpuks moodustaksid põllumajanduse otsetoetused Eestile vaid 59% Euroopa Liidu keskmisest ning mitmekordsed erinevused toetuses hektari kohta riikide vahel säiliks.

“Selline ettepanek on ebaõiglane ning paneb Eesti põllumajandustootjad raskesse olukorda, kuna nad peavad nii sise- kui ka maailmaturul konkureerima kõrgemate otsetoetustega liikmesriikide põllumeestega,” sõnas president Ilves. 

Sarnaselt eile Soome visiidi käigus toimunud kohtumistel president Tarja Haloneni, peaminister Jyrki Kataineni ja välisministri Erkki Tuomiojaga, tõstatas president Ilves täna Euroopa Parlamendis euroliidu tuleviku ning euroala finantskriisi teema.

“Eelkõige on vaja julgeid ja kiireid otsuseid, kui me tahame tagada euroliidu stabiilsuse ja jätkusuutliku arengu. See ei puuduta ainult ühist arusaama fiskaalvastutusest, vaid Euroopa Liidu tulevikku laiemalt,” lisas president Ilves.

President Ilves osaleb Brüsselis ka Balti riikide iseseisvuse taastamise 20. aastapäeva esindusliku konverentsi paneelis, mis keskendub Balti riikide rollile Euroopa Liidus.

Hetkel kuum