1. oktoober 2012 kell 21:00

Algatame diskussiooni: tulumaksu asemel varamaks

OECD paneb Eestile ette kehtestada varamaks, nähes selles Eesti maksusüsteemi kõige valutuma tasakaalustamise võimalust. Varamaksud on Eestis nimelt praegu OECD riikidest kõige madalamad.

Äripäev on uute maksude kehtestamise vastu, kuid möönab, et varamaksul on tulumaksu ees mõni oluline eelis, mistõttu võib olla mõttekas algatada diskussioon tulumaksu asendamise üle varamaksuga. Alustavale ettevõtjale on varamaks kindlasti kasulikum kui praegune kõrge sotsiaalmaks ja tulumaks, st suuremad maksuväljaminekud tulevad alles siis, kui ta on n-ö jalad maha saanud. Teiseks, kui riigil on varamaksu näol stabiilne tuluallikas olemas, siis võimaldab see tööjõumakse vähendada ning osutub sellega positiivseks teguriks uute töökohtade loomisel. See on vaieldamatult meeltmööda nii ettevõtjale kui ka tervele ühiskonnale. Kolmandaks, praegused pikalt kirutud liiga kõrged tööjõumaksud on majandusele ja ettevõtjale kindlasti kahjulikumad kui mõeldav varamaks.

Täidaks kindlalt riigikassat. Riigi seisukohast aga on varamaks tulumaksust eeldatavasti tublisti kindlam sissetulekuallikas, sest kinnisvara juba maksude optimeerimise eesmärgil ühest riigist teise transportida ei saa, st maksupettused väheneksid. Viimaks, inimene, kelle vara asub Eestis, kasutab nii või teisiti Eesti riigi pakutavaid teenuseid, mistõttu võib olla õigustatud pigem vara, mitte tulu maksustamine.

Samas liigub Eesti just OECD soovitustele vastupidises suunas: maamaks, praegu ainsana kehtiv varamaks, on kadumas, auto- ja kinnisvaramaksuidee ei ole Eestis kuigi tõsiselt võetavana kõne all olnudki ning Tallinna paadimaks läks hingusele enne, kui õigupoolest laekuma jõudis hakata. Samal ajal on tõusnud aktsiisid ehk suurenenud kaudne maksustamine. Mis on hea selles mõttes, et neile, kes aktsiisi alla käivad tooteid vähem tarbivad, jääb kätte rohkem raha, mida oma äranägemise järgi tarvitada. Riigikassa seisukohalt on see aga pigem halb, sest tuleb kulutada ressursse aktsiisi alla käivate kaupade salakaubanduse tõkestamisele.

Tugevad vastuargumendid. Varamaksu vastu räägib tõsiasi, et vara kogusuuruse hindamine võib osutuda keeruliseks ja kulukaks. Teisalt, Eesti e-suutlikkuse juures ei peaks seda ülesannet endale siiski üle jõu käivaks pidama, pigem vastupidi. Ka ei pruugi varamaks osutuda ajas kuigi paindlikuks ega suuta küllaldaselt arvesse võtta vara väärtuse muutumist ajas. Tänase maamaksu näide tõendab ilmekalt, et liiga rigiidsed maksud ei õigusta ennast. Üleüldise varamaksu vastu kõneleb ka lähiriikide kogemus: varamaksu kaotamise teed on läinud nii Soome kui ka Rootsi, eesmärgid olid mõlemal juhul sarnased: suurendada inimeste ostujõudu ja kindlustada kodumaiste ettevõtete konkurentsivõimet. Varamaksu vastu kõneleb ka asjaga paratamatult kaasas käib poliitiline värving: parempoolsed erakonnad selle teemaga ei flirdiks, küll aga võiks see kõne alla tulla keskerakondlaste või sotside valitsuse ajal. Kindlasti leidub ka varamaksust kõrvalehoidmise võimalusi, lätlased näiteks eelistavad oma luksusautosid Eestis registreerida.

Põhiküsimus ei peaks aga mitte olema see, kuidas olemasolevaid väärtusi paremini maksustada ehk ümber jagada, vaid see, kuidas rikkust juurde luua.

Hetkel kuum