Ave Lepik • 27. november 2013 kell 5:31

Seadusemuudatus kaotab alevikud

Siseministeeriumis valminud seadusemuudatus muudab kõik Eesti alevikud aleviteks ning linnaks võib edaspidi saada vähemalt 5000 elanikuga tiheasustusega asula. See toob endaga ilmselt Kallaste ja Mõisaküla linna muutumise aleviks ja võib tekitada Haabneeme linna.

Postimees kirjutab, et kooskõlastusringile saadetud Eesti territooriumi haldusjaotuse muutmise seaduse eelnõu järgi antakse omavalitsustele 2019. aastani aega ise oma staatust muuta või kontrollib regionaalminister aastal 2018 haldus- või asustusüksuste liigi vastavust seadusele.

2019. aasta 1. jaanuaril on muudatused ellu viidud ja selleks ajaks on kõik Eesti 186 alevikku muudetud kas aleviks või külaks juhul, kui elanike hulk on kahanenud alla saja ning aleviku mõiste kaob sootuks.

Seni peeti alevikeks 300-1000 elanikuga tiheasustusega asulaid,  sellest suuremad võisid aga saada aleviteks. Edaspidi saavad aleviteks seega kõik vähemalt 300 elanikuga tiheasustusalad. Eestis on praegu ainult 12 alevit, neist ainsana on Vändra alev ka iseseisev omavalitsus.

Loe lähemalt tänasest Postimehest.

Hetkel kuum