Sirje Rank • 8. aprill 2014 kell 10:22

Venemaa majanduskriisi mõju maailmamajandusele

Brüsseli mõttekoda Bruegel leiab, et Venemaa on küll maailma suuruselt kaheksas majandusruum, kui aga selle olukord lääneriikide sanktsioonide tõttu halveneb, siis suuremat mõju kogu maailmamajandusele see ei oma.

Esiteks annab Venemaa vaid 3% maailma SKPst - nii ei kujuta Venemaa endast süsteemset riski.

Teiseks on Venemaa WTO/OECD riikidest kõige väiksema rolliga globaalsetes väärtusahelates. Kui Saksamaal on imporditud sisendite osa 30% eksportkaupade väärtuses, siis Venemaal alla 10%.

Kolmandaks majanduskriis Venemaa eksporti eriti ei mõjutaks - väliskaubanduses on esikohal energiakandjad ja muud toormed, mis on asendatavad teiste riikide sarnaste toodetega.

Neljandaks on maailmas vähe riike, mille ekspordist läheb enam kui 10% Venemaale. Nende seas on 2012. a andmeil hulk endisi liiduvabariike eesotsas Valgevene (35%), Moldova (30%) ja Ukrainaga (26%), kõik kolm Balti riiki, samuti Soome.

Viiendaks välismaised investeeringud Venemaale, mis võiksid firmade jaoks kaduma minna. OECD andmeil küündisid välismaised otseinvesteeringud Venemaale 2012. a seisuga 137 miljardile USA dollarile. See on umbes samal tasemel Poolasse tehtud investeeringutega ja kolmandik Brasiiliasse investeeritud summadest.

Hetkel kuum