Virge Haavasalu • 25. jaanuar 2016
Jaga lugu:

Väikestel reisifirmadel läheb raskeks

Estraveli tegevjuht Anne Samlik.  Foto: Andras Kralla

Plaanitav seadus võib turult pühkida väiksemad reisifirmad, samas peaks tarbija kindlust juurde saama.

MIS PEAKS MUUTUMA ALATES 2018?

Kati Viimnemajandusministeeriumi siseturuosakonna peaspetsialist   

Reguleerimisala laieneb - pakettreisi mõiste laieneb senisest traditsioonilisest ettekorraldatud pakettreisist edaspidi ka n-ö dünaamiliste pakettideni, st reisideni, mis on ad hoc tarbijate poolt või tarbija soovil kokku pandud. Pakettreisi mõistesse tuuakse selgemini sisse interneti kaudu pakutavad reisiteenused, mis seni jäid riigiti kas täielikult või osaliselt direktiivi kaitse alt välja. Tarbijate õigused ja majandushuvid saavad paremini kaitstud.

Uudsena hõlmatakse direktiiviga seotud reisikorraldusteenused, s.o reisiteenused, mille puhul ettevõtjad hõlbustavad reisijatel üksikute reisiteenuste hankimist ja üksikute lepingute sõlmimist. Seegi muudatus kannab eesmärki paremini kaitsta reisijate õigusi.

Võrreldes praegusega laienevad direktiivis sätestatud kohustused suuremale arvule ettevõtjatele, nt ka majutus- ja sõitjaveoteenuse osutajatele, kui nad lisaks oma põhitegevusele kombineerivad täiendavaid reisiteenuseid viisil, mis käib direktiivi alla.

Tarbijaga samaväärne kaitse tagatakse osale ärireisijatele, kes kasutavad reiside broneerimiseks tarbijatele suunatud kanaleid. Ärireisid jäävad direktiivist välja üksnes juhul, kui neid korraldatakse ettevõttelt ettevõttele vastavate reisiteenuste hankimise lepingute (direktiivis üldleping) alusel. Eestis on seni ärireisid olnud kaitse alt väljas.

Reisiettevõtjate kohustused maksejõuetuse vastase kaitse hankimisel suurenevad – nii pakettreise kui ka seotud reisikorraldusteenuseid pakkuv ettevõtja peab omama tagatist, et ettevõtja maksejõuetuse olukorras saaks reisijatele tagastada kõik nende poolt tehtud maksed ja vajadusel reisijad reisilt tagasi toimetada. Tagatise kohustus suureneb seeläbi, et laienenud on oluliselt pakettreisi mõiste ning et tagatise kohustus hakkab laienema ka seotud reisikorraldusteenuste pakkujatele ning osadele ärireisidele.

Täpsustuvad reisiettevõtja teavituskohustused ja pakettreisilepingute sisu, sh poolte õigused ja kohustused. Muu hulgas kohustatakse ettevõtjat reisijaid selgelt teavitama, kas nende pakutavad reisiteenused on pakettreisid või seotud reisikorraldusteenustega.

Eestis kehtib seadus, mille järgi peavad reisibüroode pakutavad reisipaketid olema täielikult tagatud. Euroopa Liidu uue direktiivi alusel laienevad sellised nõudmised ka teistele reisiteenust pakkuvatele ettevõtetele, sealhulgas spaa-hotellidele ja teistele majutusasutustele ning isegi sõitjaveoteenust pakkuvatele ettevõtetele. 

Direktiivi tõttu tuleb Eestis muuta turismiseadust ja võlaõigusseadust. Mis täpsemalt ja kui palju muutub, selgub ilmselt aasta teisel poolel, ütles majandusministeeriumi siseturuosakonna peaspetsialist Kati Viimne.

Lisanduvad kohustused, suureneb vastutus

Turismifirmade liidu peasekretär Mariann Lugus ütles, et seaduses saab uue tähenduse pakettreis, milleks hakatakse lugema ka selliseid reisiteenuste kogumeid, mis praegu on üksikud reisiteenused ja regulatsiooni alt väljas. "Uue seadusega lisanduvad ettevõtjate teavituskohustused, suurenevad tagatised ja vastutus," toonitas ta.

Pakettreiside müügil peavad Luguse sõnul korraldajad tarbijate poolt makstud ettemaksud 100% ulatuses tagama ja lisaks hüvitama ise kõik kahjud, mis võivad tekkida juhul, kui reisiteenuse vahetu osutajaga midagi juhtub, näiteks ka siis, kui lennufirma tegevuse ootamatult lõpetab.

Estraveli tegevjuhi Anne Samliku sõnul tuleb pea kõigil reisiettevõtteil tagatisi suurendada. Praegu on reisikorraldajatel need kulud väiksemad, klassikalistel reisibüroodel nagu Estravel suuremad. 

"Ettevõtjad, kes ei pea täiendava vastutuse võtmist õigeks või kellel ei ole majanduslikult võimalik tagatist suurendada, võivad sattuda raskustesse," ütles Samlik. Muudes ettevõtlusvaldkondades tema sõnul nii absoluutseid ja rangeid nõudeid enamjaolt ei kohta.

Ka Wris Reisibüroo juhatuse liige Aili Kägu nentis, et sellise lisatagatise leidmine reisiettevõtetele on suur koormus.

Osta on turvalisem

Positiivse külje pealt nägi Lugus, et reiside ostjad saavad parema kaitse ning reisiteenuste ostmine, sealhulgas veebipoodidest, peaks muutuma selgemaks. "Ettevõtjatel tuleb aga pingutada, et uute nõuetega toime tulla. Lihtne ei saa olema väikeettevõtjatel, kelle rahalised võimalused on kitsamad," märkis ta.

„Tunneme muret, et võib väheneda reisiteenuste pakkumine eksootilisematesse piirkondadesse,“ lisas ta.

Küll teeb turismifirmade liit seadusandjaga tihedat koostööd, et direktiiv saaks rakendatud kõige mõistlikumal moel. Ettevõtjad ise osalesid juba pakettreisidirektiivi mõju uuringus ja on kaasatud nn pakettreiside töötoas oma mõtteid avaldama.

KOMMENTAAR

Praegune direktiiv on ajale jalgu jäänud

Anne SamlikEstraveli tegevjuht 

Praegune pakettreiside direktiiv kehtib aastast 1990. Keskkond, milles elame, on oluliselt muutunud nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Väga palju on muutunud reisiostude keskkonnad. Direktiivi on püütud muuta juba kümmekond aastat, kuid liikmesriikide huvid ja arusaamad on erinevad ning üksmeelele jõudmine võtab aega.

Pakettreiside direktiivi üks uus osa ja eesmärk on tagada kindlamad ostud reisiteenuste veebipoodidest. Näiteks müügi poolelt seatakse sisse standardteabevormide süsteem, mille kaudu hakkavad ettevõtjad jagama ostjatele selget ja ühest reisiinfot. Nii saavad ostjad lihtsamini teavet selle kohta, mis lepingu nad sõlmivad ja kes vastutab. Ettevõtjad peavad tegema täiendusi oma müügisüsteemides ning tööd ümber korraldama.

Turismiseaduse ja võlaõigusseaduse muudatused puudutavad kõiki ettevõtjaid, kes pakuvad müügiks reisiteenuseid. Järjest vähemaks jääb neid ettevõtteid, kes pakuvad vaid üht reisiteenust, nt transporti või majutusteenust. Üha rohkem pakutakse juurde lisateenuseid, mille kaudu kliente juurde leitakse. Seega oleks kasulik kõikidel reisiteenuseid pakkuvatel ettevõtjatel end uute mõistetega kurssi viia ning analüüsida, kas tulenevalt reisiteenuste iseloomust või müügiviisidest tuleb teha muudatusi oma igapäevatöös.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum