Äripäev • 27. mai 2016 kell 12:43

Valitsussektori palk kasvas rohkem kui Eesti keskmine

Valitsussektori palk kasvas rohkem kui Eesti keskmine  Foto: PantherMedia/Scanpix

Vähe sellest, et valitsussektori keskmine palk kasvas rohkem kui Eesti keskmine, oli ka keskmine palganumber suurem kui Eesti keskmine bruto kuupalk, selgus avalitu teenistuse aruandest.

Valitsussektori keskmine palk oli 2015. aastal 1079 eurot, kasvades aastaga 8%. Eesti keskmine bruto kuupalk oli 1065 eurot, kasvades aastaga 6%. Valitsussektori keskmine palk kasvas kõige kiiremini sotsiaalse kaitse, hariduse, tervishoiu ning vaba aja ja kultuuri valdkonnas. 

2015. aastal eraldas valitsus lisaks kesksele 3%-lisele palgafondi kasvule 1,5% lisavahendeid arstidele, kiirabitöötajatele, kultuuritöötajatele, õpetajatele, sotsiaalhoolekande ja siseturvalisuse valdkonna töötajatele. 

Valitsussektori tööjõukulu kasvas 2015. aastal 7%. Kohaliku omavalitsuse üksustes kasvas tööjõukulu 8% ja keskvalitsuses 7%.

Sooline palgalõhe riigi ametiasutustes vähenes 2%. Naised teenivad meestest 9,2% vähem. Riigi tipp- ja keskastmejuhtide seas teenivad naised meestest 2,2% rohkem. Riigi ametiasutustes on üldine sooline palgalõhe riigi palgalõhest, mis on 23% lähedal, oluliselt madalam.

Avalikus teenistuses on 55% naisi ja 45% mehi. Töötajaskond on suhteliselt noor, naiste osakaal on suurem üksnes eakamates vanuserühmades. Alla 40aastased ametnikud ja töölepingulised töötajad moodustavad peaaegu poole töötajaskonnast, üle 50aastaseid ametnikke ja töölepingulisi töötajaid on kolmandik. Avalike teenistujate keskmine vanus on 43 aastat.

Riigi ametiasutustes on meeste ja naiste osakaal enam-vähem võrdne, eriteenistustes on ülekaalus nooremaealised mehed. Kohaliku omavalitsuse ametiasutuste töötajaskond on üsna eakas, mehi on töötajaskonnas vaid üks neljandik.

Avalikus teenistuses oli personali koguvoolavus 11% ja personali vabatahtlik voolavus 7%. Võrreldes 2014. aastaga vähenes koguvoolavus 1% võrra, vabatahtlik voolavus jäi samale tasemele. Riigi ametiasutustes on personali koguvoolavus püsinud viimastel aastatel üsna stabiilsena (2015. a 11%). Kohaliku omavalitsuse ametiasutustes koguvoolavus vähenes (2015. a 12%), olles varasemal kahel aastal kasvanud. Personali vabatahtlik voolavus oli nii riigi ametiasutustes, kohaliku omavalitsuse ametiasutustes kui ka 7% ja jäi võrreldes möödunud aastaga samale tasemele.

Avalikus sektoris töötas 135 300 töötajat. Eesti koguhõivest moodustab avalik sektor ligilähedaselt viiendiku. Valitsussektoris töötas 118 393 töötajat. Töötajate arv kahanes aastaga samas mahus tööealise elanikkonnaga ehk 0,6% (663 töötaja võrra).

Hetkel kuum