• Jaga lugu:

  Rõivas sunniti lahkuma

  Taavi RõivasFoto: Andras Kralla

  Täna arutas riigikogu opositsiooni umbusaldusavaldust peaminister Taavi Rõivase vastu. Avaldusele oli alla kirjutanud 41 riigikogu liiget.

  961 päeva ametis olnud peaminister Taavi Rõivas pidas riigikogu ees oma kaitsekõne, mis meenutas pigem lahkumiskõnet.
  IRLi esimees Margus Tsahkna ja SDE esimees Jevgeni Ossinovski tegid Taavi Rõivasele esmaspäeval ettepaneku, et ta astuks ametist tagasi, kuid Rõivas keeldus. Seepeale andsid Tsahkna ja Ossinovski Rõivasele aega kuni kolmapäeva kella 13.59ni, teatades, et kui ta ise tagasi ei astu, ühinevad nad umbusaldusavaldusega.
  Täiskogul oli kohal 91 riigikogu liiget, puudus 10. Istungi avas peaminister Taavi Rõivase kõne. Sellele järgenud hääletusel toetas tema umbusaldamist 63 saadikut, vastu oli 28. Erapooletuid ei olnud.
  Nii sunnitigi Reformierakonna esimees peaministri ametist lahkuma.
  Valitsus jätkab rööd samas koosseisus, kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni.
  Taavi Rõivase lahkumiskõne:
  Lugupeetud rahvasaadikud! Veidi rohkem kui poolteist aastat tagasi sõnastasid Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Isamaa ja Res Publica Liit peamised Eesti ees seisvad väljakutsed, millele pidasime vajalikuks ja võimalikuks lahendused leida. Need olid järgmised: et Eesti oleks veel paremini kaitstud, et majandus kasvaks ja Eesti inimeste sissetulekud suureneksid, et meil oleks rohkem lapsi, et riigi pidamine muutuks tõhusamaks ja et Eesti eesistumine oleks edulugu.
  Valitsus on 19 ametis oldud kuu jooksul käivitanud haldusreformi, millest 20 aastat vaid räägitud ning lõviosa Eesti omavalitsusi on liitumiskõneluste lõpusirgel. Valitsus on tõstnud riigikaitsekulutused Eesti kõigi aegade kõige kõrgemale tasemele. Me oleme valmis liitlasvägede seninägematuks kohaloluks. On võtnud ette turvalise idapiiri väljaehitamise, langetanud tööjõumakse, suurendanud Eesti inimeste kindlustunnet, mitmekordistades kolmanda lapse toetuse ja luues üksi elavate pensionäride toetuse. On käivitanud riigireformi, töövõimereformi ja pensionireformi.
  On eraldanud eelarves raha Rail Balticu ja neljarealise Tartu maantee jaoks ning leppinud Soomega kokku Eesti ja Soome vahelise gaasitoru rajamises. On eraldanud põllumeestele kümnete miljonite eurode ulatuses kriisiabi. On tõstnud ennaktempos õpetajate palkasid ning teadus- ja arendustegevuse investeeringuid. On pidanud rangelt kinni tasakaalus eelarve põhimõtetest. Valitsus on teinud ka pool aastat kiiremas tempos ettevalmistusi Euroopa Liidu edukaks eesistumiseks. Raske on leida Eesti ajaloost valitsust, kes oleks poolteise aastaga suutnud veelgi enamat. Kas Eestil on läinud hästi, kasvanud on kindlustunne, elatustase ning esimest korda üle 16 aasta Eesti rahvaarv.
  Peaministri ja kogu valitsuse kritiseerimine, ka umbusaldamine, käib opositsiooni töö juurde. Et aga koalitsioonipartnerid on minetanud tahtmise selle valitsusega jätkata, püstitub küsimus "Miks?". Kui selle põhjuseks on ühe erakonna seisakus reiting või teise erakonna esimehe soov paremaks positsiooniks valitsuses, siis võib see olla arusaadav asjaosalistele, aga mitte Eesti inimestele. 
  Head rahvasaadikud! Avaldades täna Vabariigi Valitsusele umbusaldust, hääletate te mitte niivõrd minu isiku kuivõrd viimase pooleteise aasta jooksul tehtud töö vastu. IRL-i ja sotside liikmed ka omaenese varasemate otsuste ja oma erakonna ministrite vastu. Ma lugesin väga tähelepanelikult umbusalduse teksti ning isiklikult mulle on etteheide vaid ühes kohas: minu reaktsioonid ja retoorika migratsioonikriisis. Retoorika üle võib alati vaielda, aga kriis ise on möödunud Eesti jaoks kardetust märksa kergemalt. Kõik muud etteheited on aga kogu koalitsioonile, sh IRL-ile ja sotsiaaldemokraatidele. Otsuse nihutada maksukoormust inimeste sissetulekutelt kahjulikule tarbimisele, haldusreformi elluviimise, riigikaitse tuleviku suunad ning parlamendiliikmete võimaluse osaleda omavalitsuste töös otsustasime me koos. Nagu ka Juhan Partsi nimetamise Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas – ametis, milles soovin Juhanile jätkuvalt vaid kõige paremat. 
  Head kuulajad! Üleeile sai lõpliku kinnituse, et sotsiaaldemokraadid ja IRL ei ole olnud ausad ei Reformierakonna ega Eesti avalikkusega. Juba mitu nädalat on peetud salakõnelusi uue vasakpoolse valitsuse moodustamiseks. Vasakpöörde ihalejaid on Eestis alati olnud, aga 17 aastat järjest on valitsused Reformierakonna osalusel hoidnud Eesti inimeste heaolu tõstnud parempoolset kurssi. Et vasakpoolne pööre saab nüüd teoks IRL-i osalusel, on küllap pettumuseks nii IRL-i valijatele kui ka Eesti inimestele laiemalt. On täiesti selge, et kahe vasakpoolse poliitilise jõuga liitu heites peab IRL edaspidi tegema põhimõttelisi järeleandmisi julgeoleku-, majandus-, kodakondsus- ja hariduspoliitikas. Vasakpoolne majanduspoliitika ei too oodatud kasvu. Vastupidi, kõrgemad maksud hammustavad suure osa iga Eesti inimese sissetulekust. Ka senine eesmärk – aidata venekeelse emakeelega noortel Eesti ühiskonnas paremini hakkama saada – on vasakpoolses valitsuses surve all. Eestikeelse õppe jätkumine gümnaasiumiastmes on kahtluse alla seadnud nii sotsiaaldemokraadid kui ka Keskerakond. Iga selline järeleandmine on osa tervikpildist. 
  Austatud Riigikogu! Teie olete mulle kahel korral valitsuse juhtimiseks mandaadi andnud ning teie võimuses on see ka võtta. Tänase hääletustulemuse protokoll ei ole tähtis mitte niivõrd minu kuivõrd Eesti ajaloo jaoks. Valitsust ei kukutata SMS-i teel, selleks on demokraatlikud protseduurid. Hoiame oma riigi väärikust! Ma olen valmis vastama teie ees mis tahes kriitikale ja põhjendama iga otsust. Ma tean, et teil on neid küsimusi raske esitada, sest tänase hääletuse tegelik põhjus ei ole ju seotud valitsuse tööga. Valitsus ja koalitsioon laiemalt on teinud oma tööd hästi ja tulemuslikult. Meid aidanud riigiametnikud, nõunikud ja eksperdid on olnud tugevad professionaalid. Ma tänan igaühte, kes andis oma panuse, et Eesti oleks veel parem koht, kus elada! 
  Head Eesti inimesed! Mul on olnud suur au teenida Eesti rahvast ja riiki peaministrina kahes valitsuses 961 päeva. Ma olen teinud seda tööd kire ja pühendumusega. Olen südamest tänulik kaasteelistele ja uhke tehtu üle. Ma olen südamest uhke oma riigi üle, Eesti on kõige parem riik maailmas. Elagu Eesti!
  Kord näeb ette, et kui valitsust on umbusaldatud, siis teatab riigikogu esimees sellest hiljemalt järgmisel päeval presidendile.
  Seejärel nimetab president 14 päeva jooksul uue peaministri kandidaadi, kelle ülesandeks on moodustada omakorda 14 päeva jooksul uus valitsus ning saada sellele ka riigikogus kinnitus.
   
  Järgneb tagasiastumisnõude tekst:
  Eesti Vabariigi põhiseaduse § 65 punkti 13 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 133 alusel avaldame umbusaldust peaminister Taavi Rõivasele.
  Taavi Rõivase juhitud valitsusel puudub mõistlik maksu- ja majanduspoliitika, mille tagajärjel pole võimalik Eesti majanduskasvu seisakust välja tuua. Seega on lisaks seisakule majanduses meil võimul seisakuvalitsus, nagu koalitsioonipartnerid seda ka ise avameelselt on nimetanud.
  Kobareelnõuga räpakalt tõstetud aktsiisid on olnud väga halb vahend valimislubaduste lunastamiseks, sest sellega on haavatud Eesti konkurentsivõimet naaberriikidega võrreldes.
  Sotsiaalmaksu ravikindlustusosa poole protsendiline langetamine olukorras, kus Eesti Haigekassa vajab lisavahendeid, annab kinnitust, et valitsus ei ole võimeline algatama vajalikke samme Eesti sotsiaalsüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks. Selle asemel, et tunnistada tõsiseid probleeme haigekassas ja pensionisüsteemi rahastamises, peidetakse pea liiva alla ning eitatakse muresid.
  Valitsuse haldusreform, mille teostamiseks loodi lausa eraldi ministrikoht, on taandunud omavalitsuste sunduslikuks liitmiseks, mis ei muuda midagi omavalitsuste sisulises toimimises. Lahendamata on ka kiirkorras vastu võetud haldusterritoriaalse reformiga kaasnenud omavalitsuste ülesannete ja tulubaasi küsimused. Valitsus pole endiselt saavutanud kokkulepet lubatud valdkonnaseaduste muutmise osas. Sellega venitamine paneb surve alla kõik Eesti omavalitsused, kes peavad läbirääkimisi omavalitsuste vabatahtliku liitumise osas.
  Valitsuse tegevusetus on pannud ka riigikogu olukorda, kus enne omavalitsuste vabatahtliku liitumise etapi lõppu pole võimalik anda garantiisid tulevase rahastuse ega ka ülesannete jaotuse osas. Seega pole omavalitsuste sisulises toimimises vähematki läbimurret. Omavalitsuste iseseisvuse ja finantsautonoomia suurendamise asemel liigub valitsus täiendava tsentraliseerimise suunas.
  Taavi Rõivas peaministrina jätkab mittepoliitiliste ametite poliitilist mehitamist ning eirab jätkuvalt õiguskantsleri üleskutset järgida riigiettevõtete nõukogudes võimude lahususe põhimõtet ning kutsuda nõukogudest tagasi reformierakondlastest riigikogu liikmed.
  Taavi Rõivas eiras Keskerakonna, Vabaerakonna ja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonide juhtide ettepanekut korraldada pikalt toppama jäänud Eesti esindaja määramiseks EL Kontrollikotta avalik konkurss. Taavi Rõivasel puudus huvi kompromisskandidaadi leidmiseks läbipaistva konkursiga ja riigi usaldusväärsust kõigutava venitamiseta. Alles 10. oktoobril 2016. aastal otsustas Vabariigi Valitsus erakorraliselt telefoni teel peetud kabinetiistungil esitada ilma veenvate põhjendusteta Eesti esindajaks Euroopa Kontrollikojas endise ministri Juhan Partsi. Vastuoluline otsus tekitas Eesti ühiskonnas laialdast pahameelt. Taavi Rõivas pole peaministrina soovinud ega suutnud lahendada riigiettevõtete juhtimise põhiprobleemi, milleks on ülemäärane politiseeritus ja vastutuse hajusus. 
  Taavi Rõivase juhitud valitsuskabinetis poliitilise otsusena langetatud mandri ja suursaarte vahelise praamihanke läbiviimine on halvendanud teenuse taset ning kogu protsessist võib välja kooruda Eesti lähiajaloo suurim korruptsioonijuhtum. Tegemist on hankega, mille raames on tehtud miljonitesse eurodesse ulatuvaid valeotsuseid ning mille otseseks kannatajaks on Eesti inimesed. Valitsuse kahjulike otsuste eest peab vastutuse võtma peaminister Taavi Rõivas. 
  Taavi Rõivase juhtimisel ei ole valitsus astunud samme poliitilise konkurentsi elavdamiseks, selle asemel liigub valitsus täiendava tsentraliseerimise suunas. Üheks näiteks on nii-öelda kahe tooli seadus, mis võimaldab riigikogu liikmetel kuuluda samaaegselt ka kohalikesse volikogudesse ning mõjutada nende otsuseid.
  Peaministrina on Taavi Rõivas vastutav riigi julgeoleku eest, paraku näeme, kuidas riigikaitse arengukavad ei kohandu vähimalgi määral halvenenud julgeolekuolukorrale. Riigikaitsesse suunatakse küll raha juurde, kuid esmase iseseisva riigikaitse võimekust see ei paranda, võimekuslünki isegi ei plaanita likvideerima asuda. Siseturvalisus on kroonilise alarahastuse tõttu lakanud paljudes riigi piirkondades kodanike jaoks toimimast, Eesti ja Euroopa välispiir on jätkuvalt valvatud vaid osaliselt.
  Peaministri esmased reaktsioonid ja retoorika immigratsioonikiriisis olid ebaadekvaatsed.
  Taavi Rõivase valitsused on aastaid eiranud kriisi põllumajanduses, lastes rahvastiku ära toitmise, regionaalpoliitika elujõulisuse ning ekspordi seisukohalt üliolulisel sektoril liikuda hääbumise suunas. Valitsus vaatab hoolimatult pealt, kuidas oluline majandussektor kokku variseb.
  Eesti elanikud hindavad peaminister Taavi Rõivase toimetulekut oma tööga mitterahuldavaks. Seda on kinnitanud kõik järjestikused Turu-uuringute ASi läbiviidud esindusliku valimiga küsitlused, kus viie palli skaalal on hinnang jäänud pidevalt alla skaala keskmise.
  Peaminister Taavi Rõivas on kaotanud täielikult opositsiooni usalduse ning ei suuda kontrollida ka enda juhitavat valitsust, mis on juhi puudumise tõttu koostöövõimetu.
  Allakirjutanute (riigikogu Keskerakonna, EKRE ja Vabaerakonna fraktsioonid - toim) silmis vajab Eesti riik uut ja otsustusvõimelist valitsust.
  Jaga lugu:
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Jaan Härms: hakkame juba restoranis koroonapassi nõudma
Teenindus- ja meelelahutussektorile pole koroonasertifikaadi kontrollimise nõue niivõrd kohustus, kuivõrd annab kindlust, et elu ja äri saab avatuna hoida, kirjutab Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
Teenindus- ja meelelahutussektorile pole koroonasertifikaadi kontrollimise nõue niivõrd kohustus, kuivõrd annab kindlust, et elu ja äri saab avatuna hoida, kirjutab Saku Õlletehase juht Jaan Härms.
FED: Liigume toetuste vähendamise suunas
Föderaalreserv teates kolmapäeval, et majandus liigub selle suunas, et varsti võib keskpank hakata vähendama toetust majandusele, vahendab Bloomberg.
Föderaalreserv teates kolmapäeval, et majandus liigub selle suunas, et varsti võib keskpank hakata vähendama toetust majandusele, vahendab Bloomberg.
Tallinki konkurent paneb Lätti suurema praami käima
Rootsi laevafirma Stena Line paneb Ventspilsi ja Nynäshamni vahet käima kaks uut parvlaeva.
Rootsi laevafirma Stena Line paneb Ventspilsi ja Nynäshamni vahet käima kaks uut parvlaeva.
Suur intervjuu: kriis näitas, et ei tohi inimesi oma hirmudega üksi jätta
See kriis näitas, et inimesi ei tohi jätta üksi oma kahtluste ja hirmudega, rääkis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kelle hinnangul juhiti Eestis koroonakriisi üldiselt päris asjalikult.
See kriis näitas, et inimesi ei tohi jätta üksi oma kahtluste ja hirmudega, rääkis Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kelle hinnangul juhiti Eestis koroonakriisi üldiselt päris asjalikult.