Äripäev • 23. november 2016 kell 8:59

Kohtusse jõuab kahtlane veiseost

Prokuratuur süüdistab MTÜd veiste ostu teesklamises.  Foto: Andres Haabu

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse kaht MTÜd ja nende juhte KIKilt pettuse teel toetuse taotlemises.

Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ aastatel  2012 ja 2013 Keskkonnainvesteeringute Keskuselt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. KIKile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ soetas ühelt OÜ-lt selle alusel veised.

Süüdistuse järgi osalesid toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud MTÜ juhatuse liige ja esindaja ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt.

Ringkonnaprokurör Kaido Tuulemäe sõnul rikuti riigihanke raames ka hankel osalevate isikute võrdse kohtlemise põhimõtet ning konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimise põhimõtet, kuna tegelikkuses omandati veised ettevõttelt, mille juhatuse liige ja omanik oli ka toetust taotlenud MTÜ juhatuse liige.

Samuti taotles MTÜ toetust karjaaedade rajamiseks ja näitas süüdistuse järgi uue rajatisena juba olemasolevaid karjaaedu ning projekti raames omandatud karjaaiad jäeti tegelikkuses paigaldamata.

KIK maksis projekti raames välja ligi 36 000 eurot, veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata.

Süüdistus soodustuskelmuse toimepanemises esitati MTÜ-le, selle juhatuse liikmele Martinile (39) ja MTÜ esindajana tegutsenud Egonile (34) ning OÜ-le ja selle juhatuse liikmele Kristile (28).

Kriminaalasja raames on kohus prokuratuuri taotlusel tsiviilhagi tagamiseks arestinud kolm MTÜ juhatuse liikmele kuuluvat kinnistut ligikaudu 36 000 euro väärtuses.

Sooduskelmusi tuleb rohkem välja

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo on kahe viimase aasta jooksul menetlenud ja saatnud prokuratuuri edasise menetlusotsuse vastuvõtmiseks üle 20 soodustuskelmuse kriminaalasja. Praegu on menetluses paarkümmend kriminaalasja kogukahjuga, mis ulatub üle 10 miljoni euro.

Kui 2014. aastal jõudis kohtusse 3 soodustuskelmuse kriminaalasja ja süüdi mõisteti 2 isikut, siis möödunud aastal saatis prokuratuur kohtusse 13 ja tänavu 9 kuuga 9 soodustuskelmuse kriminaalasja. Jõustunud otsuseni on kahe aasta jooksul jõudnud 11 kriminaalasja, milles süüdi on mõistetud kokku 18 juriidilist ja 16 füüsilist isikut.

Kohtus süüdimõistmisel näeb karistusseadustik soodustuskelmuse eest ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse. Juriidilisele isikule saab sellise teo eest mõista rahalise karistuse.

Kohtuistungite algusaega ei ole veel määratud.

Hetkel kuum