Äripäev • 2. juuni 2017 kell 6:10

Halduskohus peatas maaeluministeeriumi vahetustehingu

Foto: Veiko Tõkman

Tallinna halduskohus rahuldas eile Heldur Jaan Tõnissoni pärijate esialgse õiguskaitse taotluse ning keelas OÜ Booden Halduse algatatud ja maaeluministeeriumi menetletava vahetustehingu.

Vahetustehing puudutab OÜ-le Booden Haldus kuuluvat Tipu kinnistut ja riigi omandisse jäetud 17,85 ha suurusega Eerika ja 10,55 ha suurusega Eerike kinnistuid Tähtvere vallas Tartumaal. Viimased kaks kinnistut on olnud aastaid vaidluse all, sest riik andis need Tartu Agrole soodsalt rendile, samas tahavad maad tagasi saada Tõnissoni pärijad.

Maaeluministeerium uuendas 13. märtsil 2014. a Eerika ja Eerike maaüksuste riigi omandisse jätmise õiguspärasuse hindamiseks haldusmenetluse, kuna ministeeriumi ekspertidest koosnenud töörühm leidis, et nende maade riigi omandisse jätmisel tehti oluline diskretsiooniviga, teatas pressiteates Tõnissoni pärijaid esindav Peeter Schneider.

Nimelt jäeti need kinnistud 1999. aastal riigi omandisse avaliku huvi põhjendusega, et need maad on vajalikud Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamiseks. Tegelikult pole need maad olnud päevagi Maaülikooli kasutuses, vaid ministeerium rentis need kinnistud juba 2000. aastal ASile Tartu Agro 25 aastaks iga-aastase renditasuga 0,21 eurot/ha. 

Vahepealsel ajal on välja ilmunud ka üks dokument, milles põllumajandusminister Ivari Padar selgitas juba 1999. aastal, et nende maade riigi omandisse jätmise tegelik motiiv oli AS Tartu Agro turuväärtuse suurendamine, kirjutas Schneider.

Kuna see haldusmenetlus pole tänaseni tulemuseni jõudnud, esitasid Heldur Tõnissoni pärijad nende kinnistute õigusjärgsete omanikena kohtule lisaks kaebuse, millega taotlevad, et kohus kohustaks ministeeriumi uuendatud haldusmenetlust reaalselt teostama ja välja andma haldusakti, mis alluks sealjuures hilisemale kohtulikule kontrollile.

"Jääb täiesti arusaamatuks, miks ministeerium menetleb vaidlusaluste maadega vahetustehingut ajal, kui nende maade õigusjärgsete omanikega on samas pooleli uuendatud haldusmenetlus nende maade riigi omandisse jätmise õiguspärasuse küsimustes, ja ka üks halduskohtu vaidlus," ütles Schneider. "Ministeeriumil oleks juba aeg tunnistada tehtud vigu, mitte aga neid lõpmatuseni kinni mätsida."

Märtsis selgus, et Eestil on kõnealuse vaidluse tõttu kaelas järjekordne ebaseadusliku riigiabi menetlus. Euroopa Komisjon alustas Eesti kohta ebaseadusliku riigiabi menetlust kahtlusega, et Tartu Agro on saanud riigilt põllumaad rendile turuhinnast odavamalt. 

Menetluse algatamise taga oli kunagise põllumajandusministri Ivari Padari otsus rentida 3098 hektarit riigile kuuluvat põllumaad sümboolse hinnaga ASile Tartu Agro ning mitte tagastada seda maad õigusjärgsetele omanikele. Euroopa Komisjon pole täpsustanud, mida riigiabimenetlus puudutab, küll aga saatis selle kohta teate Vabaerakonna saadik Artur Talvik.

Hetkel kuum