16. jaanuar 1996 kell 22:00

Tallinna parkimiskord rangemaks

Kui varem sai parkimiskorra vastu eksinud juhti kohapeal karistada ainult politseinik, siis uue korra alusel saab parkimiskorra rikkujaid karistada rahatrahviga, sõiduki teisaldamisega ning rataste lukustamisega.

Karistustest hakatakse ME Valika direktor Heiki Tõnupärdi sõnul kindlasti sagedamini rakendama trahvisüsteemi. Trahvikviitungeid hakkavad autodele paigaldama parkimiskontrolörid. Kui trahvi 15 päeva jooksul tasutud pole, esita- takse arve uuesti.

Koos parkimisseaduse jõustumisega tõusid kesklinnas olevate parkimistsoonide hinnad. Alates käesolevast nädalast maksab parkimistund esimeses tsoonis 8 krooni ning teises tsoonis 4 krooni. On kinnitatud ka kesklinna elanike makstav parkimisloa summa -- 25 krooni. Kinnitamisel on vanalinna elanike makstav summa, mis on esialgsete andmete kohaselt pakutud 10 krooni kuus.

Parkimiskorra alusel laekuv raha läheb linnale. Tõnupärdi sõnul on oluline, et linna parkimiskorraldusega tegeleks linnaasutus. Eraettevõttega sõlmitud lepingus on ära fikseeritud linnale laekuv tulu. Kui tulud on suuremad lepingus näidatud summast, saab linn Tõnupärdi sõnul kahju. «Sel aastal Valikalt linnaeelarvesse laekuda isegi üle 10 miljonit krooni,» lausub ta.

Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Matti Irvali sõnul nähakse võimalust investeerida laekuvast summast 10 miljonit krooni Tallinna bussipargi täiendamiseks ning korrastada Tallinna sissesõidu kvaliteeti. «Üks võimalus on minna lähiajal üle tavaliselt sissesõidukaardilt magnetkaardile, siis kaoks tänavatelt ketid,» ütles ta. «Spetsialistid hindasid projekti maksumuseks 10 miljonit krooni.»

Hetkel kuum