25. veebruar 1996 kell 22:00

Tipptasemel oskused PROst

Kahepäevane koolituskursus «Personalivalik firmas» toimus veebruari algul viiendat korda. Esimene samalaadne koolitus viidi PRO Konsultatsioonides läbi eelmise aasta kevadel. Koolituskursus, mis näib nime poolest mõeldud olevat eelkõige personalijuhtidele, sobib teemakäsitluse ja ülesehituse poolest ka oma meeskonda arendavale firmajuhile või osakonnajuhatajale, kes seni personalivaliku küsimustega väga lähedalt seotud pole olnud, kuid kel seisab ees meeskonna kujundamine.

Kursus aitas jõuda äratundmisele, et personalivalikus ei saa olla vaid ühest, lihtsat ja õiget lahendust. Oluline on personalijuhi oskus erineva taustaga inimestega tööd teha. Kursuse käigus õppisid osalejad, kuidas ettevõttesse personali valida ja otsuseid langetada, millised isiksuse omadused on arendatavad ja kuidas meeskonda arendada.

Antud kursusel osalesid personalijuhid, kes igapäevaselt puutuvad kokku suurettevõtete personalitööga. Nende jaoks andis koolitus teoreetilise ja praktilise kogemuse kõrval võimaluse arutada töö käigus tekkivaid probleeme ja saada kinnitust seni tehtule. Kursuse läbiviija Mait Raava, kes ise juhib personalivalikufirmat ja tegeleb pidevalt personalivalikuga, oskas ühendada teooria ja praktika. Kursuski on kokku pandud PRO Konsultatsioonide personalivaliku kogemusi arvestades. Kursuse kohta ei leia ajalehtedest avalikku reklaami. Selle müük toimub otsekontaktide ja tutvustuse kaudu, tullakse ka varem osalenute soovitusel.

Kursuse algul jagati osalejatele käsiraamat, mis sisaldas personalivaliku protseduurireegleid ja vorme. Esimesel koolituspäeval vaadeldi teooriale tuginedes uue töötaja otsingut, valikut ja organisatsiooni sissetoomist. Hoolikalt ettevalmistatud materjalid eri vormide ja näidistena olid siin abiks.

Loodud teoreetilisele mudelile järgnes tagasiside -- osalejad said praktikas proovida eelmisel päeval õpitut. Viidi läbi kaks intervjuud töökohta soovivate kandidaatidega. Intervjuule järgnesid grupiarutelud, kus analüüsiti intervjueerijate tegevust. Kursuslaste jaoks oli oluline mõista, et otsust inimese töölevõtmise kohta ei saa langetada, arvestades vaid mõnda kriteeriumit. Inimesest tuleb saada terviklik pilt ning kaaludes kõiki plusse ja miinuseid teha lõplik otsus.

Koolitust läbis põhimõte -- usalda end, sa oled parim, kuid ole ettevaatlik. Tekkis äratundmine, et personalivalik on valija ja valitava vaheline koostöö, mitte ülekuulamine. Antud kursusel osalenud personalitöötajate juures paistis silma nende sõbralikkus näitlikes intervjuudes. Avatud ja õpivalmis kursuslased sobisid omavahel hästi, kuigi mõnikord oleks oodanud nende suuremat aktiivsust.

Kursuse läbiviija tugevaks pooleks võib pidada tema oskust osalejaid juhtida. Käsiraamatus ei oldud kinni, seda kasutati abimaterjalina protseduuride ja mõistete selgitamisel. Tahvlit kasutati meelega nii vähe kui võimalik, vaid paari-kolme olulise asja meeldejätmiseks. Tekkinud avatud mõttevahetusi, mille käigus mindi algteemast kaugele, oskas Mait Raava siduda koolituse sisu ja põhiprobleemidega.

Koolituskursusel osalenud Saku õlletehase personalijuht Riho Evendi arvates käsitles antud kursus personalijuhtimise teemat sügavuti. Kursusel vaadeldu ei valgunud laiali, oli aega küsida ja vastuseid saada, teoreetilised lähenemised toetasid koolituse praktilist poolt. Olulist rolli mängis koolitaja psühholoogia valdkonna valdamine.

Kursuse hinna, 4900 krooni eest, mis esmapilgul võib tunduda üsna kallis, saab osaleja kuhjaga teadmisi ning eneseusalduse ja kindluse. Hinna sees on ka kursuse läbiviija poolt lisaks antav konsultatsioon, mille käigus kursuslane saab tagasiside ühe töölevõtuintervjuu läbiviimise osas.

Superviisori arvates sobib kursus nii kogemustega kui kogemusteta personalitöötajale. Neile, kes tööd inimjuhtimise valdkonnas alles alustavad, annab koolituskursus hea ülevaate personalitöö eri aspektidest ja personalivaliku kriteeriumitest.

Kogemustega personalitöötajad saavad antud koolituselt tagasiside seni tehtu kohta. Kursuse lõpetanud inimesele on kindlustatud edu, elamus ja positiivne suhtumine personalitöö võtmeküsimustesse.

-- tutvu kandidaadi kohta olemasolevate materjalidega (avaldus, elulookirjeldus, ankeet jne);

-- kasuta efektiivseid intervjueerimistehnikaid -- püsi neutraalsena, säilita silmside, kuula, lastes kandidaadil rääkida, pea meeles soovitav ja keelatu;

-- kasuta tagasipeegeldamist, kordamist, laiendavaid ja avatud küsimusi;

-- tee intervjuu ajal märkmeid;

-- iga teema lõpus sõnasta uuesti olulisim info, mida kandidaadi kohta teada said;

-- julgusta kandidaati tulevase ameti kohta küsimusi esitama ja vasta ausalt;

-- täna kandidaati ja informeeri teda valikuprotsessi järgmistest sammudest;

-- kandidaadi sobivust antud ametikohale hinda kohe pärast intervjueerimist.

Toodud nõuannete eesmärk on teha parim valik.

Hetkel kuum