20. märts 1996 kell 22:00

Eesti alkoholiturg ootab korrastamist

Käesoleval ajal on ajakirjanduses ja teistes infokanalites väga teravalt ja tihti tendentslikult kajastatud probleeme, mis on kujunenud vabariigi alkoholi tootmisel ja turul.

Praeguseks on välja kujunenud olukord, kus kahe piirituse tootja (Rakvere ja Moe piiritusetehased) laod on pungil piiritusest, kõigi tootjate villimisliinid (suuremad valge viina tootjad on RAS Liviko, AS Ofelia, AS Remedia) töötavad kolmandiku võimsusega ja ebaseaduslik alkohol on hõivanud mõnes Eesti piirkonnas juba üle 50% alkoholiturust.

Hetkeseisuga on:

-- valge viina sissevedu Eestisse lubatud 15 ettevõttel (1994. aasta lõpus oli see arv veel 42) ja lao saab peale seda, kui on kinnitus alkoholi tootvalt ettevõttelt ja viin on kantud alkoholi andmepanka. Valge viina sissetoomise õigusega ettevõtete litsentsidele on konkreetse viina nimetus peale kantud;

-- valge viina tootmisõigus on seitsmel ettevõttel (üks ettevõte lõpetab lähipäevil tootmise);

-- piirituse tootmise õigus Eestis on Moe ja Rakvere piirutusetehasel;

-- piirituse sisseveo õiguse omatoodangu valmistamiseks on saanud RAS Liviko 1994. aastal, AS Ofelia ja AS Remedia 1996. aasta jaanuaris, sealjuures seda õigust on seni kasutanud ühel korral RAS Liviko ja kolmel korral AS Ofelia (piiritus ostetud 70% AS Ofelia aktsiaid omavalt Soome firmalt Primalko OY).

Ebaseadusliku alkoholi osakaalu suurenemise Eestis 1993., 1994. ja 1995. aastal on suures osas põhjustanud alkoholiaktsiiside järsk tõus. Eriti järsk tõus oli 1995. aasta lõpus. Alkoholituru stabiliseerimine peale selliseid aktsiisi järske tõuse võtab aega (RAS Liviko materjalide põhjal) ca 0,5--1 aasta.

Lisaks aktsiisi tõusule lasti samal ajal vabaks alkoholi müügihinnad ja Eestis toodetud piirituse müügihind (ca 11--12 krooni) on tunduvalt kallim kui läänest ostetud piiritusel (9,50--10,30 krooni). Hinnavahe ongi tinginud selle, et tootjad langetavad otsuse läänepoolse piirituse ostmise kasuks, kuna selline hinnavahe on juba oluline. Piirituse vähene ost Moe ja Rakvere tehaselt on käesoleval momendil tingitud ka sellest, et enne aktsiisi tõusu ostsid tootjad piiritust suurtes kogustes varuks.

Väljakujunenud olukorda on arutatud rahandusministeeriumis ning alkoholitootjatega ning abinõud olukorra parandamiseks võiksid olla järgmised:

-- kiires korras võtta vastu juba kolm aastat tegemisel olev alkoholiseadus;

-- alkoholi aktsiisimaksu ei tohiks tõsta nii järsult;

-- karmistada halduskaristusi viina ja muu kange alkoholi ebaseaduslikul müügil;

-- kaasata alkoholimüügi kontrollimisele täiendavaid jõude ja paremini koordi-neerida nende tööd;

-- ei tohiks lubada, et tollilattu näiteks transiidiks sissetulnud alkohol vahetaks tollilaos omanikku;

-- tuleks taaselustada vabariikliku alkoholi- ja tubakapoliitika komisjoni töö, mille üheks eesmärgiks saaks pikemaajalise alkoholi- ja tubakapoliitika põhiseisukohtade (aktsiisid, tollid, maksumärgid jm) väljatöötamine.

Hetkel kuum