23. aprill 1996 kell 22:00

Eesti Tubakale soodustusi?

On olemas filosoofia, mis peab olema kõikidel, kes Toompeale on valitud. Rikas on riik siis, kui inimesed on rikkad, käivad tööl ja saavad palka. Selge on see, et esialgu on vaja välja töötada sisepoliitika, et mida me tahame siin Eestis arendada, ja anda piisavalt aega investeeringuid teha, kvaliteeti parandada. Ja kui tootmisvaldkond ei ole prioriteetne, võib teha uksed lahti ja kogu lugu. Aga praegu on riigil olemas ainult üks prioriteet, see on liberaalne majanduspoliitika. Absoluutselt ei ole tehtud selgeks prioriteete, mida Eestis arendama peaks.

Praegu esitaksin valitsusele ettepaneku diferentseerida tubaka aktsiisimaks ja üldine aktsiisitase alla viia, maksimum 2 krooni filtriga sigarettide puhul. Tingimata tuleb kiiresti sisse viia importtollid. Igale poole, kuhu vaadata on kehtestatud importtollid. Näiteks soomlased, kes müüvad siin Marlborot. Seal maksab pakk 4,5 dollarit, meil 1 dollar. Aga kui meie läheme sinna, siis peame maksma 80% tollimaksu.

Kui ei ole tugevat bürokraatlikku mehhanismi, mis kontrollib ilma tollimaksuta sissetuleva toodangu kvaliteeti, siis on asi üsna kurb. Praegu on lihtsalt uksed lahti.

Kahtlemata on see eel-kõige tarbijate otsus, kas Eesti Tubakat on vaja. Eesti tubakatööstuse olemasolu ei ole minu arvates mingi püha lehm, mida peab hoidma. See kehtib ka ükskõik millise teise ettevõtte kohta, ettevõtte olemasolu ei ole eesmärk omaette. Kui nad toodavad kasumit, hoiavad oma aktsionäre ja tarbijaid õnnelikena, siis on neid vaja. Kui Eesti tubakatööstus muutub koormaks maksumaksja rahakotile, siis neid ei ole vaja. Siin tuleb muidugi ka vaadata konkreetseid põhjuseid, miks selline olukord on tekkinud, et maksumaksja rahakoti järgi tullakse. Suures osas on siin tegemist sellega, et riik ei suuda oma piiri valvata ja sisse tuleb illegaalset kaupa. Seega ei saa valitsus päris selga keerata. Muidugi oleks vaja piiridel korda tugevdada.

Aktsiisi diferentseerimisega vahe tegemisse kohaliku ja välismaise toote vahel suhtun eitavalt. See, mismoodi diferentseerimine praegu on formuleeritud, et filtriga ja filtrita suitsud, on ju praktiliselt sama asi. Ka on siin tervishoiu aspekt, filtrita suits läheb odavamaks, ostetakse rohkem ning ta mõjub rohkem inimeste tervisele. Seega võib diferentseerimine bumerangina tagasi tulla. Juba praegu on filtrita sigarettidelt võetav maks proportsionaalselt suurem. Väga keeruline on ühest seisukohta võtta.

Hetkel kuum