23. aprill 1997 kell 22:00

Vale telefon segab naabreid

Kõiki traadita telefone, mille tüübi on elekterside inspektsioon heaks kiitnud, on lubatud Eesti müüa ja kasutada. Kui inimene tahab olla kindel, et juhtmeta telefon, mida ta osta tahab, ei tekita talle hiljem probleeme, tuleb tal aparaati ostes otsida sellelt tüübikinnituse märki või küsida seda müüjalt. Samuti võib müüjalt küsida elekterside inspektsiooni tüübi heakskiidu otsuse koopiat. Tüübi heakskiidu otsus kuulub raadioseadmete jaemüügil seadme kvaliteeti ja tehnilistele tingimustele vastavust kinnitavate dokumentide hulka.

- Eestis ei ole lubatud kasutada 27--49MHz sagedusel, s.o CT-0-standardil töötavaid juhtmeta telefone, kuna nendel sagedustel on kokkulangevus raadiolevi, ametiside ja televisioonikanaliga. Nii madalal sagedusel on suur tõenäosus, et mitu abonenti kasutab sama sidekanalit, kuna kanalite arv on piiratud. Need juhtmeta telefonid on lihtsate raadioseadmetega kergesti pealtkuulatavad. Välistatud pole valeühendused ja erinevate raadioseadmete vastastikused häired. Samuti «ei tea» selle tüübi puhul telefonitoru, milline on tema telefoniaparaat. Seega on võimalik variant, et keegi tuleb oma telefonitoruga teise inimese akna taha ning helistab läbi võõra telefoni ja pääseb telefoniarve maksmisest.

- CT1-analoogtelefonid töötavad Eestis lubatud sagedusel 914--915 MHz ja 956--960 MHz. Kui müüja ütleb, et juhtmeta telefoniaparaat töötab 800--900 MHz diapasoonis, siis ei tähenda see veel, et ta töötab õiges vahemikus. Ka nende aparaatide puhul võib valel sagedusel töötav telefon põhjustada telefoniomanikule hiljem ebameeldivusi. Ka CT1-telefoni on õige sageduse ülesleidmisel võimalik pealt kuulata.

- Digitaalsed juhtmeta CT2-telefonid töötavad Eestis lubatud sagedusel 864--868 MHz. Neid aparaate on kodutingimustes raske pealt kuulata.

Ca- 1800MHz sagedusel töötab DECT-standardil põhinev telefon, mis on uusim ja perspektiivikaim.

- Juhtmeta telefonid on mõeldud kasutamiseks piiratud raadiuses: 50 m sisetingimustes ja 300 m väljas. Kui mõni müüja ütleb, et tema pakutav telefon töötab 5 km raadiuses, siis ta müüb keelatud kaupa või valetab.

Hetkel kuum