1. juuni 1997 kell 22:00

Omanikud loodavad läbirääkimistele valitsusega

Küsimustele vastab ASi Saku Õlletehas nõukogu liige Paul Bergqvist

Seda otsust pole veel tehtud.

Täiesti õige. Me pole sellekohast otsust teinud. Praegu käib dialoog.

Saku õlletehasest on saanud alates sellest ajast, kui me tehase enamusaktsiad omandasime, väga tugev ja konkurentsivõimeline firma. Selles suhtes oleme oma kohustused Eesti riigi ees täitnud.

Praegu hakkab kehtima aga seadus, mis lisab üle 20 miljoni liitrise toodangumahuga tehastele, Eestis ainult Saku õlletehasele, liitri pealt 50 senti kõrgema aktsiisi kui teistel.

Argumendiks on võetud mingid Euroopa Liidu direktiivid. Unustatud on aga, et näiteks Saksamaal, kus seda printsiipi kasutatakse, on sellise suurusega tehaseid sadu. Eestis on ainult üks tehas, kes on sellest puudutatud.

Arvan, et Eesti poliitikud ei ole õigesti toiminud. Uutel aktsiisimääradel ei ole majanduslikku põhjendust.

Pakume välja, et uued aktsiisimäärad jõustuksid mitte varem kui järgmise aasta jaanuaris. See asi tuleb valitsusega läbi arutada. Praegu on aktsiisid kehtestatud läbimõtlematult ja kogu süsteem on toores.

Tahame valitsusele teatada, et oleme mures kujunenud olukorra pärast. On loota, et kui valitsusega toimub diskussioon ja me saame oma seisukoha välja öelda, tullakse meile vastu.

Vastasel juhul saavad paljud välisinvestorid Eesti kohta vale signaali. Tuled siia, paned raha ettevõtlusse ja ehitad midagi üles ning seejärel paneb riik maksud peale.

Raske öelda. Võib-olla on selle taga väikeste firmade huvid.

Tegelikult peaksid võimud tegema kõik selleks, et õlletarbimist suurendada, siis avanevad kõigil paremad võimalused arenguks.

Teine võimalus on, et valitsusringkonnad juhinduvad pimesi kõigist Euroopa Liidu direktiividest. Aga see ei ole õige.

Äsja olid mul sellised läbirääkimised, aga veel ei ole teada nende tulemused. Igal juhul esitasin oma seisukohad ja tundub, et neist saadi aru.

Vestlused on käinud ministeeriumite tasemel.

Hetkel kuum