30. oktoober 1997 kell 22:00

Kui kallid need ettevõtted on?

Konkreetset numbrit en-nustama hakata on väga tänamatu töö, kuid vaieldamatult on Eesti Telekom kõige kallim ettevõte, mida Eesti riigil üldse müüa on. Selle hind on miljardites.

Raudteega on väga suuri probleeme, selle moderniseerimisega. Riik peaks saama Eesti Raudteest kasu kaudselt, sellega, et kaupade vedu Venemaalt ja Venemaale peaks suunatama maksimaalselt Eesti kaudu. Investeeringukohustused ettevõttesse ja arengukohustused tuleks üritada panna nii suured kui võimalik ning see omakorda tähendab, et hinna komponent tehingus jääb väiksemaks.

Sama kehtib mõnes mõttes Eesti Põlevkivi kohta, sest seal on keskkonnaküsimused, millega seotud kohustused riik peaks enda pealt üritama maksimaalselt erainvestorile anda. Samuti likvideerimiskulud, võib-olla ka töötajate kompensatsioonid jne. Eesti Raudtee ja Eesti Põlevkivi on väärtuse poolest teises servas.

Eesti Energial on ju stabiilne turg olemas, elektriostjad jäävad, need ei kao kuhugi, nii et see peaks Telekomi poolt vaadates ikkagi tähtsuselt või ka hinna poolest teisel kohal olema.

Ei ole ju mingit tähtsust, missugune nende ettevõtete bilansiline väärtus täna võiks olla. Tähtis on, millise rahavoo nad investoritele tulevikus kaasa toovad ja selliste suurettevõtete puhul see rahavoog määratakse ära suuresti juriidilise ja erastamise taustaga.

Kindlasti on Telekom kõige kallim ja kõige suurem tükk sellest nimistust.

Põlevkivienergeetika tulevik on üleüldse lahtine ja selle tõttu võib Eesti Põlevkivi väärtus olla nullist kuni väga suure summani. See sõltub ka sellest, millised on Eesti Energia erastamise tingimused, kes selle ostab, millistele kütustele ta orienteerub, kui pika ajavahemiku jooksul jne. Kaevandustel iseenesest ei ole mingit väärtust, kuni me ei tea, kellele põlevkivi müüakse, millise hinnaga ja millise marginaaliga.

Kui Eesti Raudtee puhul müüakse näiteks operaatori õigust teatud kaubavedude osas koos kila-kolaga, siis see, mis nende operaatori õiguste alla läheb -- kui pikaajaliselt, milliste piirangutega --, määrab väärtusest ära palju suurema osa, kui see, et ostja saab ka mingisuguse likvideerimisväärtusega vedurid-vagunid kaasa.

Hetkel kuum