2. aprill 1998 kell 22:00

Kas ka teie toimite nii?

Hiiumaal on see üks väheseid valdkondi, kus me oleme suhteliselt paremas seisus, sest riigipoolne kate võimaldaks peaaegu, et teenuse eest ei peakski raha küsima. Siin on Hiiumaa väike rahvaarv ja pindala meile plussiks.

Hooneregistri hinnad ei ole maavanema korraldusega kehtestatud. Meil on need ammusest ajast omavalitsuse aktiga kehtestatud.

Praegu me oleme igatahes seda meelt, et kui võimalik, siis me kaotame need tariifid ära. Võit, mis sellest rahast saaksime, on väike

Maavalitsus hooneregistrist tulu ei teeni. Hooneregister ise on ühtepidi riigi alluvuses, majandusministeeriumilt keskkonnaministeeriumile üleandmine hetkel toimub. Juriidilist poolt keskkonnaministeerium alles seab õigetesse rööbastesse. Nähtavasti on vaja see ehitusregistriga kokku viia, et oleks siis üks riigi põhiregister. Aga kuidas seda siis hallata -- lõplikku juriidiliselt lihvitud ettepanekut ei ole veel välja töötatud.

Sellest johtuvalt on igas maakonnas erisusi. Ka meie oleme kehtestanud hinnakirja.

Juriidiliselt korrektsed lahendused on veel väljatöötamisel. Siit tekivad need tõmblemised ja vastuolud.

Läänemaal on see asi ka nii paika pandud, et maavanem kehtestab hinnad hooneregistri ettepanekul.

Hooneregister on viimased 3--4 aastat sellises seisus, et ta ei ole mitte kellegi oma. Põhimäärus on 1993. aastast ja ta on allutatud elamuametile, samas teenust osutab ta maakonnale ja on nagu maavalitsuse haldamisel -- nii on kuidagi kujunenud.

See on praegu reguleerimata valdkond. Keskkonnaministeeriumi haldusalasse ta nüüd antud on, tehakse uus põhimäärus. Siiani on tõesti olnud nii, et see kõik on maavanema ja hooneregistri südametunnistusel.

Maavanemad on eri arvamustel. Minu isiklik seisukoht on, et hooneregistri teenused peaksid olema üle vabariigi ühe hinnaga. Tegime paar kuud tagasi katse, et ühtlustada need omal kokkuleppelgi. Kahjuks me seda ei saavutanud. Igaüks arvas ikkagi, et ta kehtestab ise.

Tegelikult puudub hindade kehtestamisel igasugune õiguslik alus. Täna maavanem sellist korraldust välja anda ei saaks. Seda teavad maavanemad, ka valitsuse liikmed ja riigisekretär.

Oleme tõstatanud probleemi, et see asi tuleks juriidiliselt lahendada. Kuni ei ole ühtegi õigusakti, mis seda reguleerib, on see lihtsalt niimoodi, et iga maavanem on oma korraldusega hinnad kehtestanud.

See on praegu kõigis 15 maakonnas niimoodi.

Meie oleme aluseks võtnud selle, et hooneregistril on kaks tuluallikat. Kaardid , mis me saime elamuametist, toksime arvutisse. Selle kohta on leping ja seda finantseeritakse ministeeriumi kaudu.

See aga ei kata kõiki kulusid. Puudujääva osa katame teenustasudega. Kulude sisse me investeeringuid ei ole arvestanud, ainult jooksvad kulud.

Hetkel kuum