8. aprill 1998 kell 22:00

Tüür lahkub lennuametist

Teede- ja sideminister Raivo Vare rahuldas lennuameti peadirektori Eduard Tüüri tagasiastumispalve eile. Tüüri väitel ei ole lahkumise põhjuseks üleminek tasuvamale tööle või konflikt ministriga.

«Pigem on see konflikt minus endas, puuduv motivatsioon, mis sunniks mind jätkama,» sõnas energeetikainseneri ja psühholoogi haridusega Tüür. Ootamatuseks peab ta enda tööleasumist lennunduses seitse aastat tagasi, mil temast sai vastasutatud Estonian Airi välisosakonna juhataja. Tüür jääb edasi ASi Tallinna Lennujaam nõukogu liikmeks.

Oma lahkumist põhjendades viitas Tüür siiski jätkuvale raha ja spetsialistide nappusele lennuametis. «Ilmselt peab sellel kohal jätkama inimene, kellel on parem kujutlusvõime ja dekabristlikum eluhoiak,» nentis Tüür, kes on enda väitel valmis kõige ootamatumateks pööreteks.

Lennuametis töötava ligi 20 inimese ametipalk on keskmiselt 2000--4000 krooni, millest tuleb maksud maha arvata. Lennuameti peadirektori astmepalk on väiksem kui näiteks Estonian Airi stjuardessil. Lennuameti käesoleva aasta eelarve on 4,3 miljonit krooni. Tüüri sõnul on vaja aga vähemalt kaks korda rohkem.

Valitsusasutusena saab lennuamet raha riigieelarvest ning raha saamisel on poliitiline tagapõhi. «Mina ei ole ega tahagi olla poliitik. Lennuameti areng sõltub aga minu arvates otseselt poliitilistest kokkulepetest,» tõdes lahkuv peadirektor.

Läinud aastal käisid Eestis rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni (ICAO) inspektorid, kes koostatud raporti igas lõigus osutasid samuti selgele ressursside puudusele.

Eesti kindel kavatsus ühineda Euroopa Liiduga tähendaks lennunduse seisukohalt ligi 17 000 lehekülje ulatuses mitmesuguste eeskirjade avaldamist Riigi Teatajas. Juba ainuüksi nende tõlkimisele kuluks miljoneid kroone, tõdes Eduard Tüür.

Seaduse järgi tuleb uue peadirektori valimiseks kuulutada välja avalik konkurss.

Hetkel kuum