26. mai 1998 kell 22:00

Aasta 2000 probleem puudutab ka firma tippjuhte

On võimalik, et nii aastate 1999, 2000 kui ka järgnevate saabudes ei suuda selleks ettevalmistamata infosüsteemide osad tagada kuupäevade vigadeta sisestamist, salvestamist ja käsitlemist seoses varem kasutusel olnud kahekohalise aastaarvude formaadiga (nn aasta 2000 probleem). See probleem tuleb teadvustada juba alates tippjuhtkonnast.

Paljud infosüsteemid kasutavad kuupäeva aastanumbrina ainult kahte viimast numbrit. Näiteks aasta 1998 säilitatakse kui aasta 98. Enamik vigadega süsteemidest pärineb ajast, mil arvuti mälu oli kallis ja seda püüti kokkuhoidlikult kasutada.

Seega aasta 99 järel saabub aasta 00, mida mõned arvutisüsteemid võivad tõlgendada veana või aasta 1900 saabumisena. Sellises olukorras võib juhtuda, et arveid ei tasuta, sest vastavalt maksetingimustele need ei aegu või tehnoloogilised seadmed seiskuvad, sest mikroprotsessori arvates pole seadmeid ligi sajandi vältel hooldatud. Samuti tekivad vead vanusearvutustes, kus nii inimesed kui ka tooted võivad hoopis nooreneda, sest aasta 98 ja aasta 00 vahel on --98 aastat.

Tihti kiputakse probleemi alahindama. Firmad arvavad teadmatusest, et probleem ei puuduta neid enne 1999. aastat või isegi enne aastat 2000. Tegelikult võivad häired tekkida juba eelneval perioodil, kui süsteem puutub esmakordselt kokku kuupäevaga järgmisest sajandist. Rivist võib välja langeda kõik, millel on pistmist elektroonika, arvutite ja tarkvaraga -- telefonisüsteemid, valvesüsteemid, tootmise ja juhtimise infosüsteemid, andmebaasid jne. Kahjuks on Eesti ettevõtetes levinud arvamus, et meil kasutusel olevad suhteliselt uued personaalarvutid ja tarkvarapaketid juba iseenesest välistavad olulise riski. Tegelikult on mistahes süsteemid riskialtid ning kuigi otseseid vigu ei suudeta testimise käigus avastada, ei saa vähegi suurema süsteemi kohta kindlalt väita, et see toimib ka aasta 2000 saabudes. Eripäraks on see, et kaasnevate ebamugavuste eest ei vastuta riistvara-tarkvara tootjad ega tarnijad. Vaid väheste tarkvarasüsteemide autorid on kinnitanud oma süsteemi valmisolekut 2000. aasta saabumiseks koos probleemidest tuleneva materiaalse vastutusega.

Aasta 2000 probleem on pigem juhtimisalane kui tehniline. Firma tippjuhtkonna tasemel tuleb analüüsida riski suurust ja kavandatud meetmete piisavust.

Hetkel kuum