6. september 1998 kell 22:00

Tulu vara rendilt maksustatakse

Nii füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka mittetulundus- ja äriühingud kasutavad üldjuhul oma ettevõtlusega seonduvalt renditud ruume, bürootehnikat, sidevahendeid jne. Tavapäraselt on osapooled sõlminud rendilepingu.

Kui üks lepingupooltest on füüsiline isik, tuleks silmas pidada järgnevat:

- tulumaksuseaduse § 9 sätestab maksumaksja maksustatava tuluna ettevõtluses saadud tulu. TMS mõistes on ettevõtlus ka tulu saamine vara rentimisest (TMS § 2);

- äriseadustiku kohaselt võib rendileandja olla kas füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõte. Äriseadustiku paragrahvi 1 alusel on ettevõtja kas füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ja kaupade või teenuste müük on talle püsiv tegevus, või äriühing;

- füüsilisest isikust rendileandja deklareerib oma tulud ning tasub tulu- ja sotsiaalmaksud seadusega sätestatud korras.

Maksumaksja seisukohalt oleks otstarbekas end enne lepingu sõlmimist kõigi lepinguga kaasneda võivate kohustustega kurssi viia, et langetada tulusaim otsus.

Hetkel kuum