19. aprill 1999 kell 22:00

Kahjukannatajad otsivad vedajale süüd

Jaetransi veok koos 600 000 krooni maksva metallikoormaga langes röövlite saagiks Lätis Salacgriva linna piiril, kui masina peatasid libapolitseinikud. Veok on üles leitud, kuid haagis koos kaubaga on siiani kadunud.

Jaetransile vedaja vastutuse kindlustust müünud ASA Kindlustus teatas, et röövkallaletung ei kuulu vedaja vastutuse riskide alla, mistõttu tema vedaja kliendile röövitud kauba eest mingit kahjuhüvitist ei maksa.

Jaetransilt röövitud koorem koosnes kuuest osakoormast Saksamaalt, Hollandist ja Soomest. Läbi Eesti koorma transiiti vahendanud ekspedeerimisfirma In Time esindaja Meelis Pärna sõnul on neile koorma vahendanud Soome ekspedeerimisfirma nõus väitega, et röövkallaletung ei kuulu vedaja vastutuse alla. Samas paneb Soome ekspediitor vedajale süüks, et ta sõitis öösel ehk ohtlikul ajal ning seega ei teinud kõike endast olenevat, et õnnetust ära hoida. Praegu otsib Soome firma rahvusvahelist transporti reguleerivatest eeskirjadest oma väitele tuge. Asjaolude selgumiseni on ta aga peatanud 50 000kroonise veoraha tasumise.

Kuuest osakoormast koosnenud koormas oli veose kindlustus vaid ühe kauba saatja kaubal. Ülejäänud koormal oli kindlustus vaid vedaja vastutuse piires. Röövimine ei kuulu aga vedaja vastutuse kindlustuse alla, mistõttu ähvardab enamikku kauba omanikke igasugusest hüvitisest ilmajäämine. Sellest on tingitud ka oma kliente esindava Soome ekspediitori meeleheitlikud pingutused leida viga vedaja tegevuses, et teha ta röövi tagajärgede eest vastutavaks.

Antud juhtumis on kauba omanikel hüvitise saamise võimalus nullilähedane.

Ei saa ju väita, et autojuht võinuks eirata «politseinike» peatumismärguannet. Ammugi ei saa väita, et autojuht oleks olnud võimeline vältima koorma röövimist pärast sõiduki peatamist. Kuna analoogilised röövimised on Riia ringteel toimunud ka päise päeva ajal, siis ei saa ka väita, et vedaja oleks võinud hoiduda kahjust, kui ta oleks sõitnud päeval.

Kui nõude esitaja väidab, et autojuht valis vale sõiduaja, siis näidaku paberit, kus on kirjas, et vedaja ei tohi varahommikul või öösel kaupa transportida.

CMR-konventsioonis (§ 23 punkt 4) on kirjas, et kauba omanikule kuuluvad täielikult hüvitamisele veomaksed, tollimaksed ja lõivud kogu kauba kaotsimineku korral ja proporstionaalselt kahju suurusele osalise kauba kaotsi mineku korral. Hüvitamisele kuuluvad need maksed, mis on vedajale makstud juba enne veo teostamist.

Kuid ka antud juhtumis, kus kaup on kaotsi läinud ja hüvitamisegagi on kõik veel ebaselge, ei pea ma õigustatuks vedaja veotasu nõudmist. Kaup on ju kaotsi läinud. Kauba omanikule ei lähe korda, mis asjaoludel kaup kadus -- kas vedaja on selles vastutav või mitte.

Hetkel kuum