Silva Männik • 27. juuni 1999 kell 22:00

Seltsid valmistuvad Polarise päästmiseks

Elukindlustusseltsid tunnistavad ühest suust, et Polarise portfelli ülevõtmise vastu mingisugust huvi enam säilinud ei ole. Ometigi on viimastel nädalatel elukindlustusseltside juhid klientide ja kindlustusturu maine päästmise nimel koos maha istunud ja päästetööde võimalikud alternatiivid paika pannud. Laua äärest puudub aga hädalise enda esindaja, kes oma 12 000 kliendi aastatepikkuste säästude pärast kõige vähem muretseb. Seltsid on pettunud ka riigi esindajates, kes oleks pidanud juba pool aastat tagasi palju otsustavamalt käituma.

«See oli juba jaanuaris selge, mis Polarisest saab,» lausub BICO Kindlustuse juhatuse liige Olga Reznik, «praegu on aga täiesti arusaamatu, miks on Polaris-Elul litsentsid ikka veel alles. Sellises olukorras seltsil on õigus pidevalt uusi lepinguid edasi sõlmida.»

Samas ei ole selge, kuhu läheb praegu kehtivatelt lepingutelt laekuv raha. Selle peale oleks riik pidanud kohe mõtlema ja kasvõi ajutise eraldi konto tegema, mis oleks pidevalt kontrolli all, pakub Reznik lahenduse.

Seltsid väljendavad muret ka Polarises varade pärast, millest puudub selge ülevaade. Tänaseni on jäänud segaseks täpne reservide kattevara koostis ja suurus. Teada on vaid, et reservide kattevara endises koguses enam ei ole. Peamiseks varaks on jäänud oma töötajate võlad, sest Polaris oli usin laenuandja. Sellele viitab ka puhkenud sõda Polarise suuromaniku Andres Bergmanni ja talle viimase hetkeni truuks jäänud töötajate vahel. Töötajad kurdavad, et omanik püüab kõrvale hiilida koondamistasude maksmisest kokku ligi 10 miljoni krooni ulatuses. Väidetavalt on selleks vajalik raha seltsidest kadunud.

Seesam Elukindlustuse juhatuse esimees Taivo Saar vibutab näppu ka kindlustusinspektsiooni poole, kes pole piisavalt järjekindel olnud. Saare meelest ei saa järelevalve pidevalt vananenud kindlustusseaduse taha pugeda.

Klientide päästmiseks on väga palju tööd teha Polarisel endal, kes pole aga lillegi liigutanud. Reznik selgitab, et Polaris pole hakanud saatma võlgnikele teateid, et kui nad makseid ei soorita, siis leping katkeb. See annaks portfelli ülevõtvale seltsile võimaluse mõnedest lepingutest loobuda, sest keegi ei soovi endale võtta katkevate lepingute väljamaksmise kohustust. «Meie pole päästeamet, et kõigega tegelema peaksime,» lausub tüdinult Reznik, kes ohverdas Polarise kriisi lahendamiseks oma puhkuse.

Hansapanga Kindlustuse juhatuse esimees Priit Potisepp loetleb alternatiive, mida seltside kohtumisel Polaris-Elu portfelli ülevõtmiseks välja pakuti: hingematvalt kõrge 7protsendise garanteeritud intressi alandamine 3--4 protsendile, kindlustussummade ja reservide vähendamine. Kõik need võimalused tähendavad lepingu katkemisel seltsi poolt tagastatava summa kahandamist ja klientidele osa säästude kaotamist, kuid see vähendab riski, et korstnasse tuleb kirjutada kogu Polarisse viidud raha.

«Välja sai pakutud kõiki pähe tulnud variante, et kõige hullem ära hoida,» lausub Potisepp, «nüüd on kindlustusinspektsiooni asi see ellu viia ja seaduslik alus otsida, sest tegutsema peab väga kiiresti.»

Kindlustusjärelevalve ja rahandusministeerium on siiani justkui kuuma kartulit ühest peost teise veeretanud. Praegu, kindlustuses kõige kuumemal ajal, nende ametkondade juhtfiguurid -- inspektsiooni direktor Ellen Ridaste ja ministeeriumi juriidilise osakonna juhataja Alar Urm -- puhkavad.

Ridaste tunnistas küll juba aasta algul, et asjaga on kiire ning tegi jaanuaris litsentsikomisjonile ettepaneku Polarise litsents tühistada. Tookord otsust ei tehtud, sest ei teatud, kuidas lõpeb ERA Panga moratoorium. Seltsi sundlikvideerimine tähendanuks veelgi pikemat venitamist ja seadnuks kliendid kehvemasse seisu. Samuti puudunuks siis inspektsioonil kontroll varade liikumise üle. Kontrolli hoidmiseks oli Bergmann juba varem tõstnud panga käes oleva seltside kontrollpaki oma teisele firmale Pro Investile, seega pankrotihalduril puudus võimalus Polarisega seotud tehingutes sõna sekka öelda.

Hiljem inspektsioon litsentsikomisjonile litsentside tühistamise ettepanekut teinud ei ole.

Rahandusministeeriumi kindlustuse talituse juhataja kohusetäitja Siiri Tõniste ütleb, et litsentsikomisjon on vaid ministrile nõuandev organ, kes ilma inspektsiooni ettepanekuteta otsuseid ei tee. Praegu ei ole inspektsioon Tõniste sõnul ministeeriumile ühtegi esildist teinud.

«Järelevalvet teostab inspektsioon, kelle kätte tulevad kõik andmed, ja meil ei ole põhjust neid mitte usaldada,» lausub ta. «Ma eeldan, et inspektsioon lähtub seadusest ning sellest, mis klientide huvide kaitsmiseks kõige parem on.»

Nii ei tea Polaris-Elu kliendid tänaseni, mis neist ja nende rahast saab.

Hetkel kuum