Tanel Raig • 13. september 1999 kell 22:00

Asycuda aitab tollil riskikaupu leida

Asycuda tollivormistusprogrammi kasutuselevõtmisega loodab Eesti toll hakata läbi viima korrektset kauba riskianalüüsi ja vältida tollivormistuse järjekordi.

Alates oktoobri lõpust kasutusele võetaval Asycuda tollivormistusprogrammil on selektiivsusmoodul. Moodul jagab riskianalüüsi alusel kaubad kõrgema ja madalama riskiga kaupadeks ning sätestab, kas dokumente ja kaupa on vaja põhjalikumalt läbi vaadata. Programm arvestab riskiastme määramisel firma tausta, kauba liiki ja päritolumaad, pole välistatud juhuslik valik. Siiani on riskianalüüsi tollis teostatud paberkandjal, nüüd hakkab see toimuma elektroonses andmebaasis. Tolliameti peadirektori asetäitja Rein Velling hindab uue süsteemi juures võimalust hakata juhtima tolliametniku otsuseid ja tegevust. «Siiani võis tolliametnik otsustada, et teda see kaup ei huvita. Nüüd ütleb tarkvara teatud kriteeriumite järgi ette, et see kaup vajab läbivaatamist,» räägib Velling.

Programmi abil hakatakse reguleerima läbivaatamist vajava kauba hulka, et see vastaks tolli töö jõudlusele. Tolliameti direktori kinnitusel kaob olukord, kus tollis on inimesi vähe ja kaupu ei suudeta läbi vaadata, mistõttu läbivaatamata kaubad hakkavad kuhjuma. Vähendatakse hoopis läbivaatamise mahtu, kus eelkõige vaadatakse läbi kõrgema riskiga kaubad, selgitab Velling.

Uue süsteemiga hakkab järk-järgult kaduma ka kliendi ja tolli andmevahetus paberi ja faksi teel. Kliendil on võimalik deklaratsiooni andmed lähetada elektrooniliselt tolli serverisse. Esialgu peab saatma siiski ka paberdokumendi, vajadus paberkandja järele kaob digitaalse allkirja seadustamisel.

Ilmselt toob uus tollivormistusprogramm kaasa mingid kulud.

Eeldeklaratsioon asendub sisenemisdeklaratsiooniga ja kõik sisenevad deklaratsioonid peavad jõudma tolliterminali. See tähendab, et piirilt kaob kogu tollivormistus ja kandub üle tolliterminali, kus toll saab paremini teostada kaupade kontrolli. Samas on see lisakulu meie klientidele, sest tolliterminal võtab oma tasud. Kauba omanikule suurenevad ka transpordikulud, sest lisanduvad laadimiskulud tolliterminalis ja hiljem tuleb see kaup ju terminalist laiali vedada.

Info uue programmi muudatustest pole olnud piisav. Tolli korraldatud infopäevadel räägivad spetsialistid, kes on uue süsteemi välja töötanud. Suheldes aga tolliinspektoritega, kes selle programmiga peavad töötama hakkama, siis nendel on infot minimaalselt.

Hetkel kuum