Jüri Ross • 19. juuni 2000 kell 22:00

Kuidas muutis Büroomaailm ettevõtte logistikat kaubavoogude suurenedes?

Firma tegevuse algaastatel, kui kaubamahud olid suhteliselt tagasihoidlikud ja diilerite hulk väiksem, ostsime väljast vaid rahvusvahelist transporti. Sel ajal olid kaubavood suurusjärgus, kus suutsime oma paketiautoga kauba üle Eesti paiknevate kauplusteni toimetada.

Igal areneval ettevõttel on aga ärimahtude kasvades teatav piir, kust edasi pole ise transpordiprobleemidega tegelemine enam majanduslikult otstarbekas. Meie puhul tekkis siseriiklike kaubavoogude jaotusteenuse sisseostmise vajadus siis, kui firma paketiauto enam kõiki müügipunkte korralikult teenindada ei suutnud. Mõistsime, et kui paketiautoga ei ole enam võimalik firma transpordivajadusi rahuldada, pole raha paigutamine suurema, viietonnise kandevõimega veoauto soetamisse rentaabel. Seda juba veoki ebapiisava rakendatuse ja linnasiseseks transpordiks sobimatuse tõttu.

Varem töötas firma paketiauto juht lisaks juhiametile ka klienditeenindajana, suheldes kaupluste esindajatega üle Eesti. Kaubamahtude kasvades sai ta korraga viia täiskoorma vaid ühele kauplusteketi kauplusele. Teiste kaupluste kaubad enam autosse ei mahtunud, seega kadus klienditeenindaja roll. Müügile orienteeritud äriorganisatsioonis pole aga otstarbekas pidada palgal vaid autojuhi ülesannetega töötajat. Autopargi suurenemine toob firma juhtidele kaasa ka täiendavaid muresid autopargi haldamisel.

Logistikapartneri valikul lähtusime eelkõige kandidaadi üldmajanduslikust olukorrast, mis väljendus usaldusväärsuse ja majandustegevuse stabiilsuse näitajatena. Reeglina ei ole otstarbekas lasta end ahvatleda vaid madalatest hindadest, sest näiliselt ülisoodsat teenust lubavad firmad kaovad mõnikord ootamatult turult, tekitades tarnekatkestusi, mida endast lugupidavad kaupmehed lubada ei saa. Samuti tuleb otsast alata aeganõudva ning majanduslikult kuluka partneri otsimise protsessiga.

Logistikateenuste sisseostmisega muutus paremaks eelkõige meie klientide teenindamine, sest logistikapartneri pakutavad tihedad tarneperioodid võimaldavad klientide tellimusi kiiremini käsitleda, vältides kaupade defitsiiti müügikohtades, seejuures reservlao vähendamise arvel finantsvahendeid säästes. Logistikapartner opereerib justkui osa meie ettevõttest, kuid nende professionaalsus ja vedude optimaalseks planeerimiseks vajalikud tehnilised vahendid on meie organisatsiooni võimalustest märgatavalt paremad.

Väljastpoolt logistika- ja transporditeenuseid ostes vabanesime tegevustest, milles meie pole professionaalid.

Hetkel kuum