19. november 2000 kell 22:00

Börsen: Euroopa Komisjoni president Romano Prodi kutsub ELi liikmesriike loobuma vetoõigusest bloki maksupoliitika kujundamisel, et tagada ühisturu parem toimimine.

Ettepanek ei tähenda maksumäärade ühtlustamist, mis jääb riikide pädevusse. Eesmärk on kaotada ?absurdne olukord?, kus näiteks käibemaksu tagasisaamine teisest liikmesriigist võtab kolm aastat, veokijuhil tuleb maksu tagastamist taotleda kõigis riikides, kus ta teel tankis, või kus rahvusvaheline firma peaks töötajatele igas riigis eraldi pensionifondi looma. Aegunud seadused takistavad ka e-kaubanduse arengut.

Vetost loobumise vastu on Suurbritannia, Iirimaa, Luksemburg ja Rootsi, kes kardavad, et järgiandmine looks pretsedendi, mis võimaldaks Brüsselil edaspidi oma diktaati maksualal suurendada.

Financial Times: EL taotleb Maailma Kaubandusorganisatsioonilt (WTO) luba kehtestada USA kaupadele trahvitollid kokku 4,04 miljardi dollari ulatuses. Abinõu on vastumeetmeks USA eksporditoetuste süsteemile, mis ELi väiteil annab USA ettevõtjatele ebaausa konkurentsieelise. Kui WTO sanktsioonid täismahus kinnitab, on see suurim trahv organisastiooni ajaloos, mis ületab kümnekordselt trahvi, mille USA määrast ELile tülis hormoonliha ja banaaniimpordi üle.

Kumbki pool ei soovi siiski suhete teravnemist. EL on lubanud sanktsioonidega oodata tuleva aasta suveni, mis laseb WTO-l hinnata, kas läinud nädalal tehtud muudatused USA eksporditoetuste süsteemi kaotavad ebakõla rahvusvaheliste reeglitega.

Svenska Dagbladet: Nüüd kus EL töötab välja bloki ühtset rahvatervise strateegiat, tahab Rootsi võtta initsiatiivi ELi seni veel suhteliselt reguleerimata alkoholi sektoris. Rootsi on koostanud strateegia kava, mis näeb ette tõsta kogu ELis alkoholimaksu, piirata reklaami, kehtestada alkoholi ja õlle tarbimisele vanusepiir, leppida kokku roolis lubatud alkoholikoguse üle jne.

Hetkel kuum