25. juuli 2001 kell 7:31

Eestimaalane puhkab sel suvel kaks ja pool nädalat

Emori poolt juunis läbi viidud küsitlus peegeldas eestimaalaste plaane sel suvel pikalt puhata, mida eriti agaralt teevad linnainimesed.

40%-l küsitluses osalenud töötavatest inimestest oli kavas puhata suveperioodil seadusega ettenähtud neli nädalat või enam. 25% kavandas kahe kuni kolmenädalast puhkust ja 7% ühenädalast puhkepausi. Igal neljandal vastanul polnud plaanis suveperioodil üldse puhkust võtta.

Linnainimesed puhkavad suvel pikemalt kui maal elavad. Spetsialistina töötajad puhkavad suvel kõige pikemalt, töölised kõige lühemalt. Mõlemad asjaolud on ilmselt tingitud töökohustuste iseloomust: hooajatöödest maal ja pideva tootmise tagamise vajadusest tööstuses.

Kõige populaarsem puhkustekuu on tavapäraselt juuli, millele järgnes august.

Eestimaalaste puhkuseplaanid sisaldavad nii vajalike koduste tööde ja remondi tegemist (69%) kui ka reisimist ja muud meelelahutust. 36% puhkavad suvilas, sugulaste või sõprade juures ning 40% tahavad Eestis ringi sõita. Välisreisi kavandajaid oli 22%. Suveüritustest, kontsertitest või festivalidest tahtis osa võtta 35% vastanutest ja 17% oli kavandanud suveteatrite etendusi vaatama minna.

Eestlased on aktiivsemad siseturismi harrastajad ja suveüritustest osavõtjad, mitte-eestlased planeerivad rohkem välisreise. Kuna ka aktiivne puhkamine nõuab raha, on suurema sissetulekuga eestimaalased aktiivsemad ringi reisijad nii Eestis kui ka välismaal, samuti tihedamad suveürituste külastajad.

Andmete aluseks on Emori poolt omnibuss uuringu raames juunis läbi viidud personaalküsitlus, millele vastasid 500 eestimaalast vanuses 15-74.

Hetkel kuum