Inno Tähismaa • 5. juuli 2002 kell 8:56

Rahmin: väliskaubanduse olukord stabiilne, oodata paranemist

Mais väliskaubanduse olukord võrreldes eelmise kuuga oluliselt ei muutunud, edastab rahandusministeerium oma ülevaates.

Aprilliga võrreldes jäi eksport samale tasemele, impordi osas toimus väike langus. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes oli impordi kasv korralik, ekspordi osas toimus aga märgatav langus. Peamiseks põhjuseks on siin eelmise aasta baasi erinevus - impordis toimus 2001. aasta mais tugev aeglustumine, samas kui ekspordi kasv kiirenes.

Mais oli väliskaubanduse käive 11,7 miljardit krooni, millest eksport moodustas 4,8 miljardit ja import 6,9 miljardit krooni. Eksport langes 12,1%, samas kui import kasvas 8,3% võrra. Kaubandusbilansi defitsiit aprilliga võrreldes küll veidi vähenes, kuid oli jätkuvalt kõrge, ulatudes 2,1 miljardi kroonini. Seda oli näha ka maikuu käibemaksu laekumisest - laekumised impordilt olid tugevad, samas kui tagasimaksed ekspordilt jäid tagasihoidlikuks. Normaaleksport jäi aprilli tasemele, import sisetarbimiseks vähenes veidi.

Peamistest kaubagruppidest toimus impordis aastaga suurim kasv transpordivahendite osas, kasv mais oli ligi 40%. Siinjuures tuleb ära märkida, et kasv ei ole seotud Hansatee suurtehinguga, mis tolliprotseduurina registreeriti mais, kuna sellel puhul oli tegemist laeva rentimisega, mitte ostuga. Aprilliga võrreldes on transpordivahendite sisseveo kasv veidi alanenud. Teiste kaubagruppide osas toimus mõõdukas kasv, kusjuures esmakordselt peale eelmise aasta juulikuud kasvas ka masinate ja seadmete import. Siiski ei ole tegemist situatsiooni märkimisväärse paranemisega, vaid peamiseks põhjuseks on siin eelmise aasta madal baas. Samas on aga mais toodangu kasv elektroonikasektoris tunduvalt suurenenud, mis viitab olukorra paranemisele antud sektoris. Maikuus toimus impordis langus vaid mineraalsete toodete osas.

Ekspordis toimus tugev kasv paljude tootegruppide osas, kuid masinate ja seadmete osas jätkuvalt tugev langus viis ka koguekspordi langusesse. Samas võib oodata, et olukord elektroonikatoodete väljaveo osas hakkab lähitulevikus paranema.

Juunis võib oodata impordi edasise kasvu peatumist ja ka ekspordi osas märkimisväärset tõusu oodata ei ole. Siiski on üldine trend positiivne ja järgnevatel kuudel hakkab olukord eeldatavasti järk-järgult paranema.

Hetkel kuum