Sulev Oll • 18. juuli 2002 kell 8:23

Vallad võitsid ühinemisel 10% halduskuludest

Kaarma vallavanema Ülo Veversi sõnul vähenesid Kuressaare ja Kaarma valla ühinemisel valitsemiskulud 10%.

?Rahaliselt teeb see umbes 400 000 krooni aastas,? ütles ta. ?Samal ajal oleme tööle võtnud ka spetsialiste, keda valdadel varem polnudki.?

Veel hindasid vallaametnikud ja volikogu liikmed 1999. aastal toimunud valdade ühinemise positiivseteks tulemusteks valla eelarve suurenemist neljandiku võrra, mis on võimaldanud suurendada kulutusi eelkõige kultuurile ja spordile, aga ka majandusele, sotsiaalhoolekandele ja haridusele.

Positiivse poole peale kanti ka jäätmemajanduse probleemide kompleksne lahendamine, koolide omavahelise koostöö tõhustumise jms.

Negatiivsena hinnati suuremat transpordikulu, kaugemate külade tähelepanu alt välja jäämist ehk ääremaade probleemi ning seda, et inimeste jaoks pole valdade ühinemine midagi muutnud.

Kaarma vallavolikogu esimehe Urmas Lehtsalu sõnul pole valdade ühinemine vaatamata Kaarma ja Kuressaare valla heale kogemusele ainus viis haldusasju paremini korraldada. ?Näiteks võiksid kolm valdkonda ? kultuur, haridus ja sotsiaaltöö ? muutuda maakondlikeks, vallale jääda aga maa- ja ehitusküsimused,? ütles ta.

Hetkel kuum