Gea Velthut-Sokka • 27. märts 2003 kell 11:22

Uuring: Veerand ettevõtjatest ei tea, mida ELiga liitumine neile kaasa toob

23 protsenti väikeste ja keskmiste ettevõtete juhtidest ei evi mingit arvamust, kas ja kuidas võiks ELiga liitumine neid mõjutada.

Üle kolmandiku ettevõtetest (35%) näeb Euroopa Liiduga liitumises siiski üldjoontes pigem positiivset mõju, pisut üle viiendiku (22%) leiab, et ühinemisel olulist mõju ei ole ning viiendik (20%) ettevõtjatest näeb oma ettevõtte tegevusele pigem negatiivset mõju, selgub täna avaldatud uuringust 'Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused'.

Enamikul ettevõtjatest ei ole välja kujunenud väga kindlaid, ühesuunalisi äärmuslikke seisukohti ? hinnanguid, et EL mõju on kas ?väga positiivne? või ?väga negatiivne?, anti enamasti vaid 4-5% ettevõtete poolt. Ligi veerandil VKE-st (23%) on antud küsimuses seisukoht veel välja kujunemata.

Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektori Siim Raie sõnul on see ohu märk.

'Kui veerand ettevõtjatest ei oma arvamust Euroopa Liidu kohta, siis näitab see, et neil ei ole mitte mingit ettekujutust, mis nende äridega 14 kuu pärast toimuma hakkab,' ütles ta.

Kõige positiivsemalt hindavad liitumise mõju oma ettevõttele nii töötajate arvult kui aastakäibelt suuremad firmad, Tallinnas, teistes suuremates linnades ja Põhja-Eestis tegutsevad ning juba praegu ekspordikogemusi omavad ettevõtted. Tegevusvaldkondade lõikes on kõige positiivsemad hulgimüügiga ja teenustega (majutus, toitlustus, äriteenused jmt) tegelevad firmad.

Kõige pessimistlikumalt on häälestatud ja oma ettevõtte tegevusele keskmisest enam negatiivset mõju näevad Ida-Eestis ja maapiirkondades tegutsevad ettevõtted. Tegevusvaldkondade lõikes on kõige pessimistlikumad jaekaubanduses, tööstuses, transpordis-sides ning isiku- ja sotsiaalsfääris tegutsevad ettevõtted.

Hetkel kuum