Sirje Rank • 18. aprill 2011 kell 9:47

OECD ei toeta sotsiaalmaksule lae kehtestamist

Täna avaldatud värskes ülevaates Eesti majandusest ei toeta OECD Eestis kaalumisel olevat sotsiaalmaksu lae kehtestamist kõrgema tulu saajatele.

„Tõhusam oleks sotsiaalkindlustusmaksu vähendamine suunata madalamapalgalistele, et suurendada nende tööga hõivatust, vähendades üldisi tööjõukulusid vastavalt tootlikkuse tasemele, hoides samas netopalga tasemel, mis töötamise tasuvaks teeb,“ nendib raport.

Samuti soovitab OECD ümber mõelda kava säilitada töötuskindlustuse maksed praegusel kõrgel tasemel. Selle asemel tuleks kõrgeid tööjõumakse Eestis vähendada ning korvata see ettevõtlust vähem moonutavate maksude tõstmisega.

Nii leiab OECD, et Eesti saaks veelgi tõhusamaks muuta käibemaksu süsteemi, soovitades kaotada käibemaksu soodusmäära. Ruumi oleks isegi maksumäära tõstmiseks, kui kõrvutada Eestit Skandinaavia riikidega.

Samuti viitab OECD, et laekumised varamaksudest on Eestis väiksemad kui ülejäänud OECD riikides. Praegu maksustatakse Eestis ainult maad ja sedagi aegunud hindamiste alusel. OECD soovitus on maa väärtus turuhinnaga vastavaks viia ning kaaluda varamaksu kehtestamist ka hoonetele. OECD hinnangul on Eestis varamaksude potentsiaal suuresti kasutamata.

Keskkonnamaksude kohta nendib OECD, et nende maksude osakaal SKPs on Eestis juba üle OECD keskmise, kuid allpool ELi keskmist. OECD riikide jaoks tavatu on, et Eestis ei maksustata mootorsõidukeid (välja arvatud raskeveokid) ega nende registreerimist. Seda võimalust tuleks kaaluda nii keskkonnakaitse kui riigile maksutulu saamise eesmärgil, soovitab OECD.

OECD kordab juba 2009. aasta ülevaates Eesti majandusest tehtud kriitikat eluasemelaenude tulumaksuvabastuse osas, mis moonutab kinnisvaraturgu, kuid nendib, et puudub poliitiline ja sotsiaalne konsensus selle maksuvabastuse kaotamiseks.

Hetkel kuum