Katariina Krjutškova • 8. mai 2012 kell 10:49

Teder taotleb ESMi lepingu muutmist

Õiguskantsler Indrek Teder ütles täna riigikohtu istungil, et Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) asutamisleping on põhiseaduse vastane, sest see võtab riigikogult raha üle otsustamisõiguse ja seega tuleb valitsusel ESMi tingimused uuesti läbi rääkida.

ESMi praeguse lepingu alusel võtaks Eesti riik endale 1,302 miljardi euro suuruse kohustuse, kuid Eesti ei saa määratleda millal või mille eest tema panustatud raha realiseeritakse. Õiguskantsler ilmestas seda näitega, kui eraisik lubab käendada kellegi teise laenu, kuid see jääb teiste isikute määrata, millal peab käendaja raha maksma.

„Riigikogul peaks säilima kontroll selle üle, kuidas miljarditega ümber käiakse, sest praegu võivad teised liikmesriigid meie tahet ignoreerida,“ väitis Teder.

Lepingus ette nähtud kiirmenetluse puhul võib ESM majandusabi anda ka juhul, kui kõik ESMi liikmesriigid sellega ei nõustu. Otsustamiseks piisab 85%-lisest häälteenamusest. Seevastu nõuab Eesti põhiseadus, et riigi eelarve üle otsustab riigikogu.

Teder sõnas, et kui ESM hakkab sellisel määral kehtima, oleks tegu koloniaalühiskonnaga, sest see eeldaks, et ühed riigid on otsuste langetamiseks teistest küpsemad. See tooks kaasa olukorra, kus üks grupp liikmesriike oleks otsustajad ja teised otsuste täitjad. „Ma ei välistaks võimalust, et sellist domineerivat otsustamist on võimalik käsitleda ajaloos tuntud kolonialismiilminguna,“ ütles Teder.

Teder tõi välja seonduva probleemi, mis on seotud riigi võimega väljamakset teha siis, kui seda nõutakse. Valitsuse väitel kaetakse kohustus reservidest või laenurahast. „Kas reservid on siis piisavad, kellelt laenu võetakse, kuidas see mõjutab eelarvet ja isikute õigust tagamist, selle üle puudub ülevaade,“ sõnas Teder.

Valitsus on väitnud, et riigikogus abirahade andmise üle kaalumine aeglustaks otsustamisprotsessi. Juhul, kui Eestil oleks abi vaja, ei oleks tal samuti aega teiste liikmesriikide taga oodata. Õiguskantsler oli selle argumendiga päri, kuid sõnas, et see ei kaalu üle põhiseaduse riivet.

Valitsus on ka seisukohal, et ESMiga mitte liitumine seaks Eesti isolatsiooni. „Demokraatia ja põhiseaduse järgimine ei tähenda isolatsiooni jäämist,“ sõnas Teder.

Siiski toetab Teder endiselt Eesti liitumist ESMiga, kuid omadel tingimustel. „Minu sõnum on juriidiliselt lihtne: valitsus, palun räägi ESMi leping läbi nii, et riigikogu saaks kaasa rääkida,“ ütles Teder.

Täna toimub Tartus riigikohtu üldkogu istung Euroopa stabiilsusmehhanismi aluslepingu põhiseaduslikkuse küsimuses. Istungil osalevad teiste seas õiguskantsler Indrek Teder, justiitsminister Kristen Michal, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Urmas Paet.

Istungil saavad sõna kõik menetlusosalised: õiguskantsler, Vabariigi Valitsus, keda esindab justiitsminister, Eesti Pank, rahandusministeerium ja välisministeerium. Samuti saavad oma seisukohti esitada kõik kohtu palvel arvamuse esitanud asjatundjad.

Hetkel kuum