Indrek Kald • 16. jaanuar 2013 kell 13:19

Kraft: teadlikult pole allkirjastanud

Olen elu jooksul allkirjastanud palju dokumente, kuid mitte teadlikult valeandmeid sisaldavaid või ebasobivatel asjaoludel koostatud dokumente, kinnitas Eesti Panga president aastail 1995-2005 Vahur Kraft.

VEB Fondi tegevuse tulemusel keegi kahju kannatanud ei ole, lisas ta.

Järgneb välismaal viibiva Vahur Krafti avaldus:

Seoses viimastel päevadel meedias kõlanud väidetega VEB Fondi tegevuse kohta ja kaudselt etteheidetega minu aadressil, tahaksin ütelda järgmist.

VEB Fond asutati 1993. aasta jaanuaris riigikogu otsusega ja selle haldajaks määrati Eesti Pank. Sisuliselt on tegemist nõuete registriga Venemaa Välismajanduspangas (VEB) külmutatud arvete vabastamiseks. VEB Fondis ei ole füüsiline raha kunagi olnud asjaga seotud, vaid tegemist on nõudeõiguste ehk sertifikaatidega.

VEB Fondi sertifikaadid olid ja on vabalt kaubeldavad. Osa nõudeõigusega iskuid otsustas asju ajada omal käel, otse Venemaal. VEB Fond ja Eesti Pank kellelegi selleks takistusi ei ole teinud. Samas oli ka isikuid, kes ostsid fondi sertifikaate üliodavalt kokku lootuses ühel või teisel viisil raha teenida. Sisuliselt on nende tegevus aastaid hiljem olnud suunatud rahade väljapressimisele Eesti Vabariigilt.

Sellele ja teistele VEB Fondiga seotud asjaoludele andis oma pädeva hinnangu riigikohus möödunud aasta novembris.

VEB Fondiga seotud otsused on Eesti Panga poolt tehtud institutsionaalselt, vastavalt seadustele ja antud aja kontkestis parimate teadmiste järgi. Kusjuures otsuste, kinnituste ja heakskiiduga on olnud seotud Eesti Vabariigi kõrgemad valitsusasutused ja nende järelvalveorganid, rääkimata riigikontrolli ja uurimisorganite toimingutest.

Fondiga seotud asjaoludele on oma hinnangu andnud kõik olulised põhiseaduslikud institutsioonid: valitsus, riigikogu ja riigikohus. Järeldus on olnud väga selge – VEB Fondi tegevuse tulemusel keegi kahju kannatanud ei ole. Täna avaldatud Eesti Panga siseuaudit ütleb samuti üheselt – riigivara vargust ei ole toimunud.

Täiesti mõistetavalt on dokumendid, mis kannavad Eesti Panga rekvisiite, sündinud Eesti Pangas. Olen oma elu jooksul allkirjastanud palju dokumente, kuid kindlasti mitte teadlikult valeandmeid sisaldavaid või ebasobivatel asjaoludel koostatud dokumente. Kõik olulised otsused VEB Fondi küsimustes on langetatud institutsionaalselt, millega kellegi võimalikud subjektiivsed eesmärgid on viidud miinimumini.

On üsna tavapärane, et majandushuvide põrkumisel ning poliitiliste huvidega läbipõimumisel, hinnatakse minevikus toimunud protsesse ja omas ajas tehtud otsuseid läbi tänasel päeval kehtivate arusaamade ning õiguse.

Mul on siiralt kahju, et aastatepikkused kahtlustused on põhjustanud ebameeldivusi ja küsimusi Eesti avalikkusele, minu tänastele ja kunagistele kolleegidele ning pannud kahtluse alla Eesti kõrgemate riigiasutuste usaldusväärsuse. Loodan, et  hiljutised otsused ja järeldused aitavad meil vaadata kindlamalt tulevikku.

Olles juba aastaid tegutsenud erasektoris ning arvestades asjaolu, et vaatamata põhiseaduslike institutsioonide otsustele, püütakse jätkuvalt peale suruda kellegi majandushuve, aga võib olla ka poliitilisi ambitsioone, ei pea ma korrektseks ja kohaseks anda praegu omalt poolt täiendavaid hinnanguid VEB Fondi tegevusele.

Hetkel kuum