Eesti Telekomist tõrjutud aktsionärid võitlesid välja lisahüvitise

Väikeinvestorite esindaja Kristjan Hänni sõnul oleks pidanud hüvitis olema viis korda suurem.  Foto: Raul Mee
Kristel Härma • 30. november 2016 kell 3:30

Telia Company peab maksma Eesti Telekomist välja tõrjutud väikeaktsionäridele täiendava hüvitise, kuid siiski väiksema, kui nad ise õiglaseks pidasid.

1563 Eesti Telekomi väikeaktsionäri esindav vaidlus Telia Companylt (endise nimega TeliaSoneralt – toim) õiglase hüvitamise saamiseks on lõppenud. Kaks esimest kohtuastet mõistsid neile küll 951 835 eurot, kuid väikeaktsionäre koos Soraineni advokaadibürooga esindav Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni tahtis saada läbi riigikohtu väikeaktsionäridele sellest viis korda suurema summa. Riigikohus ei võtnud kaebust menetlusse.

„Siin see vaidlus praegu lõpeb. Pole midagi parata, nüüd tuleb lihtsalt keskenduda selle määratud summa väljanõudmisele,“ tõdes Hänni otsust kommenteerides ja lisas, et edasisi vaidlusi väljaspool Eesti kohtusüsteemi nad ei plaani. Tema sõnul tegid nad nii, nagu neile nõu anti ning andsid endast parima.

Hüvitisele lisandub veel aastatega kogunenud intress, mis peaks Hänni hinnangul olema umbes 7 protsenti aastas. 

Telia Company kohtuotsust veel ei kommenteerinud.

Esmakordne kaasus

Hänni on siiski rahul, et nad võtsid ette väikeaktsionäride ühise vaidluse. „Vastasel korral ei oleks olnud väikeaktsionäridel mingisugust võimalust sellises olukorras vaielda. See õnnestus, ka veenmise peale läks tegelikult päris palju aega, et selline vaidlus oleks formaalselt võimalik,“ nentis ta. Hänni on öelnud, et väikese osakaaluga aktsionärid on tihti võimetud vaidlustama sundülevõtmisel õiglase hüvitise määramist.

Hänni ütles, et on rahul ka sellega, et nad said riigilt lõpuks tõendid, mille kättesaamine pikalt venis. Tema sõnul venis seetõttu ka kohtuasi umbes aasta võrra pikemaks. „On mitu asja, millega rahul olla, lõpuks läks nii, nagu oleks võinud minna kohe,“ ütles ta ja lisas, et aja- ja närvikulu oli siiski võib-olla suurem, kui lõpuks välja nõutud hüvitise väärtus.

Ebaõiglane summa

Kui väikeaktsionärid 2010. aastal Eesti Telekomist välja tõrjuti, maksti neile 93 krooni ehk 5,94 eurot aktsia eest. Hänni arvates oli aktsia õiglane väärtus vähemalt 20 krooni aktsia kohta rohkem kui Telia Company makstud hüvitis.

Kohus küll leidis, et väikeaktsionäridel on õigus suuremale hüvitisele, kuid Hänni sõnul valis maakohus hüvitise summa määramisel ebaõiglaselt mitte regressiooniga tuletatud ettevõttepõhise beeta (suhtarv, mis mõõdab investeeringu tootlust turuga võrreldes - toim), vaid Euroopa telekomiettevõtete keskmise.

93krooni ehk 5,94 eurot aktsia eest maksis Telia 2010. aastal väikeaktsionäridele. Hänni arvates oli aktsia õiglane väärtus vähemalt 20 krooni aktsia kohta rohkem.

„Väikeaktsionäre huvitab nendelt võetud vara väärtus, mitte Euroopa keskmine,“ selgitas Hänni pärast ringkonnakohtu otsust, miks nad neile määratud hüvitisega ei nõustunud ja riigikohtusse läksid.

Hänni hinnangul tuligi siit kapitali hinna ja ettevõtte väärtuse suur vahe, sest Eesti Telekomi beeta oli sektori keskmisest madalam. Hänni lisas, et kohus on ettevõtte väärtuse määramisel kasutanud suuremat beeta väärtust, kui kasutasid isegi TeliaSonera enda palgatud eksperdid, ning on jätnud sellise lähenemise mõistetava põhjenduseta.

Hänni küsis ka Eesti tuntumatelt aktsiaanalüütikutelt, millise beeta valiksid nemad börsil noteeritud ja likviidsemate hulka kuuluva Baltikumi ettevõtte kapitali hinna sisendina. Tema sõnul oli sarnaselt Kawe Kapitali arvamusele kõigi jaoks esmane ettevõttepõhine lähenemine ja regressioonanalüüs.

Reimo Hammerberg, Soraineni partner

Kollektiivhagi abil saavad väikeaktsionärid oma õiguste eest seista

Tervikuna on positiivne, et Eestis on tõestatud, et väikeaktsionäridel on võimalik koos tegutsedes oma õiguste eest seista. Aktiivsust üles näidates on võimalik leida ühine esindaja ning viia eduka lõpuni ka aastatepikkune protsess. Kuigi võitsime selle vaidluse ja aktsionäridele määrati täiendav hüvitis, jääb hinge kriipima asjaolu, et kohtud ei nõustunud eksperdi poolt määratud hinnaga ning valisid alternatiivse käsitluse beetakordaja osas. Õiglase hüvitise eesmärk on anda aktsionäridele nende aktsiate tegelikule väärtusele vastav rahasumma. Praegusel juhul said aktsionärid kombinatsiooni Eesti Telekomi aktsiate ja Euroopa telekomi sektori aktsiate keskmisest, mis on madalam.

Eesti õiguspraktikas kogemus Ühispanga väikeaktsionäridega

Kaks aastat tagasi jõudis võiduka lõpuni Ühispanga väikeaktsionäride võitlus Rootsi suurpangaga SEB AB, kes pidi maksma oma Eesti haru eelkäija Eesti Ühispanga viimastele väikeaktsionäridele kokku 1,43 miljonit eurot. Sellest üle poole oli aastatega kogunenud intressisumma.

"Jõustunud kohtulahend on tähtis ka tulevikus aset leidvate ülevõtmiste puhul," ütles Eesti Ühispanga väikeaktsionäride esindaja vandeadvokaat Ain Kalm toona. Tema sõnul kinnitas see kohtuotsus, et enamusaktsionär ei saa aktsiaid jõuga üle võttes määrata väikeaktsionäridele hüvitist, lähtudes odavaimast hindamismeetodist.

Hetkel kuum