Äripäev • 4. jaanuar 2018
Jaga lugu:

Inspektsioon alustas Estonian Celli kohta menetlust

Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul oli avastatud leke ettevõttele ootamatu ja ebameeldiv, kuid õnneks ei kujuta see ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale.   Foto: Andras Kralla

Keskkonnainspektsioon on alustanud Estonian Celli heitveetoru lekkega seoses väärteomenetlust tööstusheite seaduse paragrahvi järgi, mis puudutab kompleksloa nõuete rikkumist ehk heitvee merre juhtimist vales kohas.

Menetlus peab ühtlasi selgitama, kas tegu võis olla hooletuse või pahatahtlikkusega, teatas keskkonnainspektsioon.

Paralleelselt süüteomenetlusega on inspektsioon alustanud haldusmenetlust, mille eesmärk on võimalikult kiiresti süvamerelasu torus esinevate lekete likvideerimine heitvee juhtimiseks kompleksloaga määratud asukohta.

Kolmapäeval teatas Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas, et remondib esimesel võimalusel toru, mille lekke tagajärjel sattus eelmise aasta lõpul peaaegu kilomeetri kaugusel rannast merre heitvesi.

Inspektsiooni analüüsitulemuste järgi olid Estonian Celli reovee näidud tavapärased. Möödunud aasta lõpus, 20. detsembril aktsiaseltsi Estonian Celli heitveepuhasti väljavoolukambrist võetud proovide tulemused on selgunud, need langevad üldjoontes kokku ettevõtte omaseire andmete ja keskkonnaameti operatiivseire tulemustega.

"Seega võib öelda, et torulekke fikseerimisel jõudis merre tavapärase kontsentratsiooniga heitvesi. Küsimus on, kas ja millist mõju omab asjaolu, et heitvesi voolas merre mitteettenähtud kohas," ütles keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhataja Allar Leppind. 

AS Estonian Cell peab esitama keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroole hiljemalt 16. jaanuariks oma seisukohad, kuidas ja millal nad saavad süvamerelasu toru lekked kõrvaldatud.

Keskkonnainspektsiooni tellitud tuukrid tuvastasid 20. detsembril, et süvamerelasu toru on katki ja toruotsad paiknevad teineteisest kuni poole meetri kaugusel.

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum