Kristjan Pruul • 19 veebruar 2018

Ministeerium: tööta noorte inforegister põhiseadust ei riiva

Foto: Raul Mee

Sotsiaalministeeriumi kava panna omavalitsused rohkem tegelema noortega, kes ei tööta, ei otsi tööd ega õpi, on põhiseadusega kooskõlas ning sama meelt on ka õiguskantsler, kinnitab ministeerium.

Jaanuari lõpus märkis andmekaitse inspektsioon, et hõivest langenud noortega tegelemise eelnõu juures tekib kahtlus, kas see ikka on põhiseadusega kooskõlas.

„Sotsiaalkomisjonis on arutelude käigus vastatud ka andmekaitse inspektsiooni tähelepanekutele ning väidetele, mis viitavad, et eelnõu on põhiseadusega vastuolus,“ selgitas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Silvia Peets.

„Sealhulgas on ka õiguskantsleri kantseleiga konsulteerides saadud tagasiside, et noortegarantii tugisüsteemi loomiseks vajaminev seaduseelnõu on oma praegusel kujul põhiseadusega kooskõlas,“ ütles ta.

Sotsiaalministeeriumi eelnõuga soovitakse luua inforegister, mille alusel hakkavad kohaliku omavalitsuse töötajad otsima mittehõivatud noori ja pakkuma neile individuaalset lähenemist, abivajaduse väljaselgitamist ning vajadusel tutvustama neile õppimis- ja tööotsimise võimalusi.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski on eelnõud põhjendanud väitega, et noorte töötuks ja mitteaktiivseks jäämine tähendab riski langeda töötusse, vaesusse ning sotsiaalsesse tõrjutusse, mistõttu on nende probleemide lahendamine riigile ülioluline.

Hetkel kuum