Ruth Alas • 21. oktoober 2016 kell 4:00

Kõik algab juhi suhtumisest oma inimestesse

Ruth Alas  Foto: Erakogu

Kui juhtimisprofessor Ruth Alasel palutaks oma juhtimispõhimõtted ühte lausesse kokku võtta, siis ütleks ta: juht peab inimest väärtustama.

Mida ma selle all mõtlen? Teise väärtustamine algab iseenda väärtuslikuks pidamisest, uskumusest, et ma teen juhina oma parima. See ei pruugi alati kõige paremini välja tulla, kuid annab võimaluse oma vigadest õppida ja järgmine kord paremini teha. Kui juht iseendast niimoodi mõtleb, on tal ka lihtsam uskuda nendesse inimestesse, kes tema juhtimise alla on usaldatud. Kui ta usub, et tema meeskonna iga liige annab endast parima, kaldub ta neid pigem toetama kui maha tegema.

Kui juht suhtub oma alluvatesse nii, et nad ei tee nagunii mitte midagi, on tegemist isetäituva prohvetlusega, mille mehhanism võib töötada näiteks järgnevalt. Juht kehtestab eeskirjad, kuidas midagi teha tuleb, ja nõuab nende täpset järgimist. Iga kõrvalekalde eest noomitakse teiste ees, ja retoorika, et nad ei saa millegagi hakkama, muutub aina kõvahäälsemaks. Isegi kui seda välja ei öelda, saab inimene iga normist kõrvalekaldumise puhul signaali, et ta ei ole kõlbulik. Kui väljumisbarjäärid on nii kõrged, et uut töökohta otsima ei hakata, on mingil hetkel tulemuseks haigus. Kui inimest ka haiguse ajal rahule ei jäeta, mis ei pruugigi Eesti ettevõtetes nii erandlik olla, tuleb juba tõsisem haigus.

Organisatsioon ei saa olla juhist parem

Võtame teistsuguse näite: juht usub oma inimestesse. See algab muidugi juba inimeste valikust, kuid sellest ei piisa. On piisavalt näiteid, kus hea töötaja juhi käe all läbi põleb või kasutuks muutub. Et inimesed südamega töötaksid, tuleks neile läheneda võimalikult individuaalselt, nende eripära ja tööstiili arvestades. Aidata välja tuua nende tugevaid külgi, jätta neile võimalus oma töömeetodite üle ise otsustada. On ju töö autonoomsus üks olulisemaid motivaatoreid. Selline juhtimine esitab juhile tunduvalt kõrgemaid nõudmisi kui „üks mall kõigi jaoks“, kuid see tasub end ära paremate tulemustena. 

Organisatsioonid ei saa olla paremad kui nende juhid. Juhtide paremakssaamisest võidavad nii nende vahetud alluvad kui ka terve organisatsioon. Tugevad organisatsioonid moodustavad tugeva ühiskonna. Kuid kõik see algab sellest, kuidas juhid inimestesse suhtuvad.

Hetkel kuum