Villu Vatsfeld • 22. juuni 2014 kell 5:58

Sadam sõlmib lepingu operaatoriga

Parvlaevade teenindamine ASi Saarte Liinid sadamates ei sõltu laevade omandisuhtest, vaid liine teenindavate operaatorettevõtjatega sõlmitud lepingutest, kirjutab ettevõtte juhatuse esimees Villu Vatsfeld.

Uued lepingud sõlmitakse samuti nende ettevõtjatega, kes võidavad vastava liini teenindamise hanke. Kuulugu siis parvlaevad ise eraettevõtjale või riigile.

Kõik kehtivad lepingud parvlaevaliine teenindavate ettevõtjatega on seejuures sõlmitud ajaliselt sünkroonselt riigi ja vedaja vahel sõlmitud lepingutega.

Sarnaselt Tallinna Sadamale on ka Saarte Liinid riigi äriühing ning oma otsustes arvestame omaniku esindaja ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning äriühingu nõukogu seisukohtadega.

Lõpetasime eelmisel aastal Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist rahastatud parvlaevasadamate (Kuivastu, Virtsu, Rohuküla, Heltermaa) rekonstrueerimise, mis läks maksma üle 33 miljoni euro. Sadamad on kohandatud tööks konkreetset MM90FC tüüpi parvlaevadele ja sellega tuleb uuel vedajal kindlasti arvestada, sest sadamaid lähiajal uuesti rekonstrueerida kavas ei ole. See ei ole majanduslikult otstarbekas ning läheks ühtlasi vastuollu ELi ühtekuuluvusfondi abikõlbulikkuse reeglitega.

Hetkel kuum