25. jaanuar 1996 kell 22:00

Vene pangad pesevad maffia musta raha

Iga päev liigub USAst Venemaale 100 mln dollarit (1,18 mld Eesti krooni). Alates jaanuarist 1994 on USA keskpanga (Fed) kaudu läinud Venemaale kokku 40 mld dollarit, mille väärtus on suurem kui kogu käibel oleva rublamassi väärtus. Põhiliselt on need uued dollarid. Et raha on tellinud ametlikult aktsepteeritud pangad, siis on äri täiesti seaduslik.

Suurema osa rahast müüs Republic National Bank, kes koos keskpangaga sulges silma selles suhtes, et too raha läheb organiseeritud kuritegevuse rahastamiseks, teeb Friedman järelduse.

Pärast NSVLiidu kokkuvarisemist kadus Venemaal kontroll panganduse üle. Peaaegu reguleerimata pangamajanduses toimusid muutused lausa üleöö ja nüüd on Venemaal ligi 2500 panka, kellest suur osa vaevleb kapitalipuuduses. Seetõttu on seal peaaegu kõik võimalik, arvas Jeffrey Sachs Harvardi ärikoolist.

«Vene pangasüsteem meenutab eelmise sajandi USA oma,» väidab majandusdoktor Stanislav Gomulka Londoni majandusülikoolist. «Pangainstitutsioonid on väikesed ja vähese kapitaliga, neil tuleb turul püsimiseks pidada omavahel ägedat võitlust, mistõttu nad laenavad raha tihti ebakindlatele projektidele. Laenates raha rahvusvaheliselt rahaturult jätavad Vene pangad suure osa riisikost välisinves-torite kanda,» leiab Gomulka.

Kuritegevus muutus Venemaal pärast 1991. a uueks õitsvaks majandusharuks ning Venemaal lokkab kleptokraatia. Seda nimetust kasutas üks CIA töötaja, kes oli Friedmani allikas.

CIA andmetel on Venemaal organiseeritud kuritegevusega põhiliselt seotud viie suurima panga hulka kuuluv Stolichny Bank, mille põhiomanik Aleksandr Smolenski, kes väidetavasti on üks narkoäri juhte.

Teiste USAst raha ostvate ja maffiaseosega pankadest mainib CIA Inkombanki ja Promstroibanki.

Venemaa keskpangal on kavas maffiaga seotud pangad lähiajal sulgeda. Keskpanga peadirektori asetäitja Aleksandr Handrujev on asunud koos ameeriklastega otsima materjali rahapesu kohta Venemaa pankades.

Doktor Gomulka ei pea siiski maffiapanku Venemaa põhiprobleemiks. «Me ei tea eriti palju maffia tegevusest panganduses. Organiseeritud kuritegevus on, kas me tahame seda või mitte, Venemaa erasektori üks osa, ja nii kaua, kui me ei saa rääkida piisavalt suurtest grupeeringutest, kes suudaksid turuga manipuleerida, on omandivorm vaba turu konkurentsi seisukohalt ebaoluline.»

Tähtsam on, et ametivõimud töötaksid välja pankade tegevust sätestavad täpsed mängureeglid. See tooks turule kaalukad investeerijad ning sellisel juhul määrab ülejäänud arengu juba konkurents, prognoosib Stanislav Gomulka. DN

Hetkel kuum