7. märts 1996 kell 22:00

Tallinnas kehtivast mootorisõidukimaksust vabanemiseks on veel kuus kuud aega

Tallinnas on alates käesolevast aastast kehtestatud mootorsõidukimaks. Seni ei olnud selge sellise korra rakendusmehhanism. Nüüd on liiklusseadusse tehtud vastav muudatus -- kui kohalik omavalitsus on kehtestanud mootorsõidukimaksu, peab mootorsõiduki juhil lisaks teistele seadusega ettenähtud dokumentidele olema kaasas ka mootorsõidukimaksu tasumist tõendav dokument.

See liiklusseaduse muudatus on ajendanud ka teisi linnu ja valdu mõtlema mootorsõidukimaksu kehtestamisele oma haldusterritooriumil. See on hädavajalik, sest tormiliselt jätkuv autode juurdekasv nõuab ka paremaid teid ja liiklustingimusi. Raha selleks aga on alati nappinud.

Seadus näeb ette ka sellise kontrollmehhanismi, et kui kohalik omavalitsus on kehtestanud mootorsõidukimaksu, siis ei saa mootorsõidukimaksu tasumist tõendavat dokumenti esitamata teha järgmisi õigustoiminguid:

-- registreerida mootorsõidukit;

-- teha muudatusi mootorsõiduki registreerimisandmetes;

-- kustutada mootorsõidukit registrist võõrandamise eesmärgil.

Eestis on küllalt palju autosid, eriti aga mootorrattaid, mis pole juba aastaid osalenud aktiivses liikluses. Põhjuseid võib olla väga erinevaid: sõiduki omanik on Eestist alaliselt lahkunud, surnud või loobunud sõiduki kasutamisest, sõiduk on muutunud kasutamiskõlbmatuks, sõiduk (peamiselt mootorrattad) on kas kadunud (kaotatud) või varastatud, kuid arvelt veel maha võtmata (kaasaegses pruugis registrist kustutamata) jms.

Seaduseandja on sellisteks juhtudeks jätnud võimaluse, et auto või mootorratta omanik saaks oma asjad teatud aja jooksul seaduslikult korda ajada mootorsõidukimaksu maksmata. Seaduses on kirjas, et kui mootorsõidukit ei kasutata ega soovita ka tulevikus kasutada, on omanikul õigus mootorsõidukimaksu maksmata kuue kuu jooksul seaduse jõustumisest kustutada mootorsõiduk registrist.

Niisiis on selleks aega 1. septembrini 1996.

Hetkel kuum