31. märts 1996 kell 22:00

Pärast töövõtuintervjuud ja kandideerimise tulemuse selgumist võib jääda rahulikuks

Saatke pärast intervjuud lühike tänukiri intervjuule kutsumise eest. See pole mitte ainult hea komme, vaid ka hea viis hoida end tööpakkujal meeles.

Kui te ei ole sellest pakkumisest huvitatud, tänage enda peale kulutatud aja eest.

Pärast intervjuud peaksite kindlasti tegema väikese eneseanalüüsi, lähtudes järgmistest kriteeriumidest:

-- kas jõudsite kohale õigel ajal;

-- kas olite rahulik ja lõdvestunud;

-- kas saavutasite meeldiva kontakti ja olite arusaadav;

-- kas vastasite kõikidele küsimustele hästi;

-- kas ise küsisite häid küsimusi;

-- kas tõite esile kõik oma vajalikud oskused ja eeldused.

Mida te tegite hästi? Mida tegite halvemini? Millised küsimused olid teile kõige raskemad? Mis põhjustas teil selles intervjuus ebaõnnestumisi? Kuidas te kavatsete edaspidi oma tulemuslikkust paradada?

Pärast intervjuud peaksite kindlasti analüüsima, kuivõrd pakutav töökoht rahuldab teie ootusi:

-- kas see töökoht vastab teie eeldustele ja oskustele;

-- kas töötingimused vastavad teie tööstiilile;

-- kas taotletav töökoht vastab teie karjäärisihtidele;

-- kas te tahaksite töötada just sellises organisatsioonis;

-- kas te teate piisavalt taotletava töökoha kohta, et otsustada selle poolt või vastu;

-- ega te ei langenud esmamulje ohvriks.

Teid on valitud! Saavutusele orienteeritud ühiskonnale on omane pidev ja kõikjale ulatuv võistluslikkus. Ometi ei maksa teil unustada, et parim viis asjadesse suhtuda on oskus näha mündi mõlemat poolt.

Kummutagem siinkohal mõnedki liialt ühekülgseks jäävad tõekspidamised, et hoida teid võimalikest karidest, mille otsa te oma uues ametis võite komistada.

Karjääriarengust rääkides peetakse enamasti ühekülgselt silmas ainult liikumist järgmise astme ametikoha poole. Samavõrd oluline iga inimese karjääris on end maksimaalselt arendada selle ametikoha kõiki võimalusi ära kasutades.

Samuti on soovitav mõnikord liikuda uuele paralleelsele ametikohale, et oma võimeid maksimaalselt välja arendada ja saadud kogemusi hiljem edasi liikudes paremini kasutada. Viimati nimetatud tava on levinud näiteks Jaapanis.

Samas ärge unustage ka Peteri printsiipi ja seda, et võib-olla pakub praegune töö teile palju rohkem kui näiteks juhi oma, millega sageli kaasneb bürokraatia, konfliktide lahendamine jms.

Üsna sageli otsivad inimesed uut ametit lootuses, et teises kohas on paremad töötingimused ja võimalused ennast teostada. Paraku näitavad kogemused, et liiga sageli osutub see lootus ekslikuks. Targim, mida noorele töötajale soovitada võib, on üritada saada maksimaalselt kogemusi ja kasu olemasolevast töökohast ning lahkuda vaid siis, kui uue koha eelised on tõesti suuremad.

Asjalikkuse ja tagasihoidlikkusega kaasneb enamasti arvamus, et head töötajat märgatakse niikuinii.

Öeldu on täiesti õige, kuid siinkohal ei tohi segamini ajada tagasihoidlikkust ja algatusvõime puudumist. Edukamad on need, kes oma ettepanekute ja aktiivse töössesuhtumisega tagaplaanile ei jää, vaid oma arvamusega julgelt välja tulevad.

Noored, kes on hea tööpakkumise saanud, eksivad vahest kõige sagedamini selle vastu, et nad jätavad tagaplaanile oma isikliku elu, arvates, et see on kiireim tee edu saavutada.

Siiski on õigem säilitada tasakaal töö ja isikliku elu vahel, sest muidu võivad kergesti tekkida ülekoormus, läbipõlemine, rahulolematus ja suhtlemisraskused. Tuleb arvestada, et tänapäeval hinnatakse head töötajat mitte ainult töötulemuste, vaid ka teiste sotsiaalsete suhete põhjal.

Mis aga kõige olulisem -- head lähisuhted aitavad kõige paremini ebaedu puhul psüühiliselt vastu pidada. Lähisuhted aga eeldavad omakorda aega ja pühendumist. Leidke ka selleks aega ja arendage ennast igati, nii teete oma elu huvitavamaks. Peale selle -- ainult tööst rääkiv inimene on igav kaaslane.

Igaüht meist võib tabada ebaedu. Tööotsingul on kasulik lähtuda printsiibist, et vigadest õpitakse, need pole saatuslikud. Kuid sageli arvavad kohataotlejad järgmiselt: «Kui ma vaid teaks, milline on selle tööpakkuja meelest parim kandidaat! Ma üritaksin endast jätta just sellise mulje.» Äraütlemise korral aga kahetsetakse väga, et ei osatud just sellist muljet jätta, nagu oleks tarvis olnud.

Märksa olulisem on mõista, et parim töökoht teie jaoks on selline, kus teie üle otsustatakse just selle järgi, milline te tegelikult olete. Siis on tõenäosus just teid rahuldavat pakkumist saada märksa suurem.

Kujutlegem aga vastupidist. Teil õnnestub endast intervjuu ajal soodne mulje luua (head juhiomadused, väga aktiivne suhtleja) ja nüüd tuleb teil seda pidevalt kinnitada, kuigi te eelistate olla hea spetsialist, töötada pigem vaikuses.

Tasub mõelda, mis on tähtsam, kas saada lihtsalt üks pakkumine või enda jaoks parim lahendus leida. Kui te lähtute viimati nimetatud strateegiast, pole kaotused teile niivõrd suured, kui siis, kui te lähtute sellest, et peate olema igal juhul esimene.

Hetkel kuum