23. mai 1996 kell 22:00

Maa müügist

Erastamisagentuuri maa erastamise osakonnas on hüüdlauseks kujunenud: jääminek algab lõunast. Äraseletatult tähendab see, et seni on erastamisagentuur ostueesõiguse korras sõlminud ettevõtetega maa ostu-müügilepinguid vaid Lõuna-Eestis, kus omavalitsused suhtuvad asjaajamisse mõistvamalt. Maamüügiüksuse ülesanne on korraldada riigi maa ostueesõigusega erastamist neile, kellele erastamisagentuur või selle õiguseelne on müünud hooneid, rajatisi või ettevõtte aktsiaid. Maamüügiüksus püüab tõestada, et ettevõtjal on võimalik firma tootmisruumide alust maad erastada.

Erastamisagentuur vormistas esimese lepingu maa ostueesõigusega müügi kohta märtsi keskel Põlvas. Tänaseks on Põlvas sõlmitud neli lepingut, järgnevad Tartu kolme ja Võru kahe sõlmitud lepinguga. Ette on Lõuna-Eestis valmistatud kümmekond lepingut. Eile sõlmiti esimene leping ka Ida-Virumaal, Rakveres, ja tõenäoliselt saab täna riigimaa omanikuks Valga üks mõjukamaid firmasid AS Transoil Service.

Tallinnas pole ühtki maa erastamise lepingut veel sõlmitud. Tallinna kesklinna halduskogu ja Tallinna linnavolikogu andsid eitava vastuse firmadele, kes soovisid erastada oma tootmishoonete all olevat maad Tallinna kesklinnas. Linnaametnikud kardavad, et kesklinna väärtuslike maade erastamine tunduvalt alla turuhinna ja EVPde eest soodustab maaga spekuleerimist ning ei täida linnakassat piisavalt.

Meelevaldselt võib olukorda Tallinnas võrrelda feodaalajaga, kui maa omamine oli privileeg. Kõige rohkem maad kuulus linnale, seejärel kirikule ja aadlikele, kes võimule lähemal. Matsid said alustuseks põllumaad, seejärel võimaldati neil osta maad äärelinnas ja kõige visamatest ning rikkamatest said sajandite möödudes ka kesklinna krundiomanikud. Ehk läheb sel sajandil kiiremini.

Hetkel kuum