13. juuni 1996 kell 22:00

Kapitalism või käsumajandus

Katkeid Venemaa peamiste presidendikandidaatide valimisprogrammidest

Ei mingeid valuutaspekulatsioone ega maksu- ja tollisoodustusi. Aasta lõpuks kuuinflatsioon üks protsent. Aastane majanduskasv 2--3 aasta pärast viis protsenti. Reformid edukalt lõpule aastal 2000.

Tööstus riigi alluvusse. Väliskaubanduses riigi monopol. Maa eraomandus keelatud. Tööstus- ja põllumajandushindade võrdväärsus. Rubla stabiilne.

Realistlik rahapoliitika. Maksureform. Osaline naasmine inflatoorse eelarve juurde. Keskuse ja piirkondade finantssuhete täiustamine. Raha stabiilsus, kurss ennustatav. Maksevõlgade korrastamine.

Palgapiirangud. Osa hindu külmutatakse. Karm eelarvepoliitika. Rahvamajanduse riiklik planeerimine ja riigitellimused. Rublale püsikurss. Intressid madalaks. Uued tollimaksud. Palgad seotakse inflatsiooniga.

Ei ole andmeid riiklikku regulatsiooni käsitlevast programmist.

Kuuinflatsioon üks protsent. Aktiivne hinna- ja tulupoliitika. Riigi maksevõlade lahendamine. Eelarve tulude suurendamine: väliskaubanduses toormemaks rangema kontrolli alla, importööride eeliste kaotamine, erastamisdistsipliin tugevamaks.

Firmadele investeeringuid ja riigile tulusid. Riiklik omand säilib osaliselt. Aastal 1997 struktuurimuutused -- toorainelt kõrgtehnoloogiale.

Maksu-, raha- ja tollipoliitika muutmine. Riiklikku juhtimise lisamine ning kodumaise tootmise toetamine. Riigiomandi vargusele lõpu tegemine. Ebaseaduslikult erastatud omandi tagastamine.

Pearõhk tööstuse arendamisel, kuhu kaasatakse põhiliselt välisinvesteeringuid. Korteriehitusprogrammi teostamine. Majandusmaffia kõrvaldamine. Eraomandi tagamine.

Toorainete tootmine riigi kätte. Nende ekspordi piiramine. Strateegilised valdkonnad riigi kindla kontrolli alla. Laialdast maa erastamist ei tule.

Senise erastamise revideerimine. Ebaseaduslikult erastatud omandi tagastamine. Kinnise aktsiaseltsi eelistamine.

Riigiomandi kasutamise üle kontrolli tugevdamine. Ettevõtjate kaasamine majanduspoliitika kujundamisse. Investeeringute ja innovatsiooni toetamine.

Tööstusriikides oma ekspordipositsiooni säilitamine ja kõrgtehnoloogiale üleminek. Koduturu mõõdukas kaitsmine.

Peatähelepanu tööstuse arendamisele. Riigi järelevalve ja investeeringud.

Põllumajandus-tööstusliku kompleksi toetamine eelarve vahenditega. Keskmise ja väikeettevõtluse toetamine ning monopolide kaotamine.

Oma tarbekaupade tootmise toetamine. Kapitalikaupade tootmise suurendamine.

Toormeeksport riigi kontrolli alla. Kodumaistele tootjatele odava energia andmine. Keskmise ja väikeettevõtluse arendamine.

Varimajanduse ja kuritegevuse ohjeldamine. Omandi ja kodumaise tootmise toetamine. Hõive, sõltumatuse ja riigi kaitsevõime tagamine.

Maaseaduse heakskiitmine. Eramaaomandi tugevdamine. Maa pantimisvõimalus.

Ei eramaaomandusele. Kolhooside ja talude toetamine. Maapiirkondade arenguprogrammi elluviimine.

Riigi toetus põllumajandusele suunatakse toiduaineprogrammi kaudu. Toiduainetega varustamise tagamine.

Ei laialdasele erastamisele. Venemaa muutmine jälle vilja eksportijaks. Maapiirkondade arendamine.

Kodumaise põllumajandustootmise kaitsmine. Põllumajandusreformi heakskiitmine.

Maa efektiivne kasutamine ja spekulatsioonide vältimine. Põllumajandus- ja tööstushindade võrdväärsus.

Teistesse riikidesse investeerimine. Riigi väärtpaberid rahvusvahelisele turule.

Toorainetööstuses ja strateegiliste toodete valmistamises säilitada riigi monopol. Vabaneda lääne alluvusest.

Aus hindadest ja kvaliteedist lähtuv koostöö endiste liiduvabariikidega.

Väliskaubanduse tihedam kontrollimine. Kodumaise tootmise kaitsmine ja toetamine.

Hetkel kuum