19. veebruar 1997 kell 22:00

Hansatee plaanid takerdunud

EMLi juhatuse esimees Toivo Ninnas rääkis, et laenuna võetava 30 miljoni krooni investeerimine Hansatee aktsiakapitali on firma jaoks hädavajalik. Tema sõnul ei saa miljardi kroonise aastakäibega Hansatee edasi tegutseda senise 400 000kroonise aktsiakapitaliga, samal aja lasub firmal ka Ühispangast võetud 76 miljoni kroonine laenukohustus. «Pärast aktsiakapitali laiendamist paraneks Hansatee finantsolukord oluliselt,» lisas ta.

Teede- ja sideminister Raivo Vare sõnul raskendas erastamisagentuuri nõukogus nõusoleku andmist laenule eelkõige see, et nõukogu ei olnud kindel, kas laen ei mõjuta EMLi turuhinda erastamisel. Vare sõnul polnud olemas ka Ühispanga kinnitust EMLi esitatud laenutaotlusele.

Hansatee tahab aktsiakapitali suurendada 70 miljoni kroonini. Firma kasutab Ühispanga poolt eelmise aasta alguses avatud arvelduskrediidi, mille suurus on 76 miljonit krooni. Ninnase sõnul avatakse arvelduskrediit aastaks ning hiljem võib tähtaega pikendada.

Arvelduskrediidi avamisel andsid sellele oma tagatised Hansatee aktsionärid EML ja AS Inreko Laevad, kes kumbki tagasid arvelduskrediidi avamist 35 miljoni krooniga. Tänaseks enam Inreko Laevadel tagatise kohustust ei lasu, vaid see on üle tulnud 44 protsenti Hansatee aktsiaid omavale ning firma tegevjuhtkonnale kuuluvale ASile Inforte.

Hansatee tegevjuht on endine rahandusministeeriumi kantsler Enn Pant, kes on ühtlasi ka EMLi nõukogu esimees ja Ühispanga aktsionär. 44% Hansatee aktsiatest müüs ASile Inforte eelmise aasta detsembris Ühispank. Panga nõukogu esimees Ain Hanschmidt ei soovinud aktsiate müügihinda nimetada. «Aktsiad müüdi turuhinnaga,» märkis ta.

Ninnase väitel pakuti aktsiaid müüa ka EMLile, ent Merelaevandus ei soovinud oma osalust Hansatees suurendada.

Tagatisele lisaks andis Inreko Laeva AS Ühispanga poolt Hansateele antud laenule veel 20 miljoni kroonise garantii, mida pank võib Hansatee makseraskuste korral Inreko Laeva ASilt välja nõuda.

Ühispanga nõukogu esimees Ain Hanschmidt ei nõustunud garantii olemasolu kommenteerima. Ta ütles, et kui selline garantii on olemas, ei saa ta sellest rääkida, lähtudes lepingu konfidentsiaalsuse nõudest.

1994. aastasse ulatuv Inreko Laeva 20miljoniline garantiikiri võib ohustada Tallinna Panka, kuna täiendav nõue võib viia Inreko tegevuse üle võtnud laevaoperaatori TH Ferriese makseraskustesse. Tallinna Pank on andnud TH Ferriesele 42 miljonit krooni laenu ja Talinvest ning teised aktsionärid on Vana Tallinna senise käigushoidmise katteks TH Ferriesesse investeerinud veel ligi 60 miljonit krooni.

Tallinna Panga nõukogu esimees Guido Sammelselg ütles, et garantiikirja väljanõudmine pangalt laenu saanud TH Ferrieselt pole võimalik, kuna Inreko Laeva antud garantii on õigustühine pärast läinud aasta sügisel sõlmitud lepingut, millega Inreko müüs Hansatee aktsiad Ühispangale ja pank vabastas Inreko garantiid.

Eesti Panga infoosakonna juhataja Kaja Kell ütles, et Eesti Panga andmetel ei etenda Inreko garantii Tallinna Pangale ohtu.

Hansatee tõi 1996. aasta jooksul 66 miljonit krooni kahjumit, millele lisandub 11miljoniline kahjum selle aasta jaanuaris.

Enn Pandi sõnul kavatseb Hansatee kahjumi oma bilansis katta aktsiakapitali laiendamisega. Kavandatava aktsiakapitali maht on 70 miljonit krooni praeguse 400 000 asemel. Pant lubas Hansatee aktsiatega avalikult turule tulla käesoleva aasta lõpus või järgmise alguses.

Hetkel kuum